University of Bialystok - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

MatLab Programming and Applications

General data

Course ID: 0600-IS1-1MPZ Erasmus code / ISCED: 11.301 / (unknown)
Course title: MatLab Programming and Applications Name in Polish: MatLab-programowanie i zastosowania
Department: (in Polish) Instytut Informatyki
Course groups: (in Polish) 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Introduction to Structured Programming 0600-IS1-1PPS
Linear Algebra with Analytic Geometry 0600-IS1-1ALG
Mathematical Analysis 1 0600-IS1-1AM1

Mode:

(in Polish) w sali

Short description:

Course objectives: This course introduces to students the use of a high-level programming language, Matlab, in particularly, to solve the algebra problems and analysis problems.

Full description:

Course profile: General Academic

Form of study: Full-time studies

Course type: Basic

Year/semester of study: 1 / 2

Prerequisites (sequential system of courses and exams): Items introducing: Mathematical analysis 1, Linear algebra with analytic geometry, Introduction to structural programming, Scope of messages: Basic knowledge of functions, Basic knowledge of matrices, Basic knowledge of programming,

Lecture: 15 Laboratory classes: 30

Teaching methods: Lectures, exercise classes, homework

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

Class attendance:

- lecture 15h

- laboratory classes 30h

Course preparation:

- lecture 5h

- laboratory classes 10h

Literature study: 5h

Reports, homeworks: 15h

Preparation for tests: 10h

Preparation for the exam: 5h

Exam duration: 1h

Individual consultation with the teacher: 5h

Student workload:

Direct interaction with the teacher: 51, 2 ECTS

Practical exercises: 50, 2 ECTS

Bibliography:

Bibliography:

http://www.mathworks.com/help/techdoc

Matlab for dummies, A.Wiley Brand, John Wiley & Sons. Inc. 2014

Learning outcomes:

Learning outcomes:

The student knows the Matlab's basic capabilities. K_W06, K_W07

The student knows the basic matrices operations. K_W01, K_W07

The student is able to apply the basic constructs of structured programming (i.e. sequence, branch, loop) for creating the simple program in Matlab. K_U07, K_U08

The student is able to apply the Matlab functions to solve the selected topics of linear algebra and numerical analysis. K_U09, K_U10

The student is able to use the computer-science terminology in language other than Polish. K_U21

The student shall be able to use the Graphical User Interface and the selected graphics functions. K_U08

The student see the benefits of using a computer system, in particular, to solve the problems which describe the natural phenomena. K_K02

Assessment methods and assessment criteria:

Form of assessment: credit with a grade

Classes in period "Academic year 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Aneta Polewko-Klim
Group instructors: Aneta Polewko-Klim, Łukasz Szeremeta
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Introduction to Structured Programming 0600-IS1-1PPS
Linear Algebra with Analytic Geometry 0600-IS1-1ALG
Mathematical Analysis 1 0600-IS1-1AM1

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Nauczyć obsługi pakietu Matlab oraz programowania w tym środowisku z zastosowaniem do rozwiązywania prostych problemów z zakresu algebry i analizy przy pomocy funkcji dostępnych w Matlabie.

Full description: (in Polish)

Opis środowiska Matlab oraz przykłady jego zastosowań. Podstawowe polecenia Matlaba, zapis i odczyt zmiennych do/z przestrzeni roboczej. Rachunek wektorowy i macierzowy. Import i eksport danych. Wyrażenia i instrukcje warunkowe, iteracje, łańcuchy, skrypty. Funkcje. Grafika 2D i 3D. Tworzenie interfejsu GUI. Wykorzystanie wybranych toolboksów oraz wbudowanych funkcji Matlaba do obliczeń numerycznych i analitycznych np. wyznaczanie ekstremum funkcji, obliczanie wartości całek, rozwiązywanie układu równań liniowych, wyznaczanie miejsc zerowych funkcji). Zastosowanie zdobytej wiedzy do projektu algorytmów umożliwiających rozwiązywanie rzeczywistych problemów tj. przetwarzanie i analiza danych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. A. Zalewski, R. Cegieła. Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Nakom, 2002

2. J. Brzózka, L. Dorobczyński. Programowanie w Matlab. Mikom, 1998.

3. A. Kamińska, B. Pańczyk. Ćwiczenia z Matlab. Przykłady i zadania. Mikom, 2002.

Literatura uzupełniająca:

Dokumentacja pakietu Matlab dostępna on-line (http://www.mathworks.com/help/techdoc/).

Classes in period "Academic year 2018/2019" (in progress)

Time span: 2018-10-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Introduction to Structured Programming 0600-IS1-1PPS
Linear Algebra with Analytic Geometry 0600-IS1-1ALG
Mathematical Analysis 1 0600-IS1-1AM1

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Nauczyć obsługi pakietu Matlab oraz programowania w tym środowisku z zastosowaniem do rozwiązywania prostych problemów z zakresu algebry i analizy przy pomocy funkcji dostępnych w Matlabie.

Full description: (in Polish)

Opis środowiska Matlab oraz przykłady jego zastosowań. Podstawowe polecenia Matlaba, zapis i odczyt zmiennych do/z przestrzeni roboczej. Rachunek wektorowy i macierzowy. Import i eksport danych. Wyrażenia i instrukcje warunkowe, iteracje, łańcuchy, skrypty. Funkcje. Grafika 2D i 3D. Tworzenie interfejsu GUI. Wykorzystanie wybranych toolboksów oraz wbudowanych funkcji Matlaba do obliczeń numerycznych i analitycznych np. wyznaczanie ekstremum funkcji, obliczanie wartości całek, rozwiązywanie układu równań liniowych, wyznaczanie miejsc zerowych funkcji). Zastosowanie zdobytej wiedzy do projektu algorytmów umożliwiających rozwiązywanie rzeczywistych problemów tj. przetwarzanie i analiza danych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. A. Zalewski, R. Cegieła. Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Nakom, 2002

2. J. Brzózka, L. Dorobczyński. Programowanie w Matlab. Mikom, 1998.

3. A. Kamińska, B. Pańczyk. Ćwiczenia z Matlab. Przykłady i zadania. Mikom, 2002.

Literatura uzupełniająca:

Dokumentacja pakietu Matlab dostępna on-line (http://www.mathworks.com/help/techdoc/).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Bialystok.