University of Bialystok - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Databases

General data

Course ID: 0600-IS1-2BD Erasmus code / ISCED: 11.302 / (unknown)
Course title: Databases Name in Polish: Bazy danych
Department: (in Polish) Instytut Informatyki
Course groups: (in Polish) 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
(in Polish) 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites:

Introduction to Object-Oriented Programming 0600-IS1-1WPO
Linear Algebra with Analytic Geometry 0600-IS1-1ALG

Prerequisites (description):

Basics of object-oriented programming and some issues of Linear algebra with analytic geometry

Mode:

(in Polish) w sali

Short description:

Presentation of basic issues and terminology in the field of databases and relational model.

Getting to know the methods of database design. Preparing a relational database schema

based on selected models. Formulating queries in SQL. Gaining knowledge about the

optimization of databases. Presentation of the concept of transactions and concurrency

Full description:

Course profile: General Academic

Form of study: Full-time studies

Course type: Obligatory

Year/semester of study: 2 / 3

Prerequisites (sequential system of courses and exams): Items introducing: Linear Algebra with Analytic Geometry, Introduction to Object-Oriented Programming,

Lecture: 30 Laboratory classes: 30

Teaching methods: Lectures, laboratory classes

ECTS credits: 5

Balance of student workload:

Class attendance:

- lecture 30h

- laboratory classes 30h

Course preparation:

- lecture 15h

- laboratory classes 15h

Literature study: 5h

Reports, homeworks: 10h

Preparation for tests: 10h

Preparation for the exam: 15h

Exam duration: 2h

Individual consultation with the teacher: 8h

Student workload:

Direct interaction with the teacher: 70, 3 ECTS

Practical exercises: 55, 2 ECTS

Bibliography:

Oracle Academy training materials

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 2006

Joel Murach, Murach’s Oracle SQL & PL/SQL: works with all versions through 11g, 2008

Learning outcomes:

Learning outcomes:

The student knows the properties and definitions of the relational model. K_W05

The student understands database design. K_W05

The student knows methods of searching and presentation of information from databases. K_W05

The student knows definition and properties of transactions. K_W05

The student can model a database. K_U11

The student can search for and present the requested information from databases. K_U11

The student can modify the structure and content of databases. K_U11

The student creatively solves posed problems. K_K05

Assessment methods and assessment criteria:

Assessment: exam, quiz, project

Classes in period "Academic year 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bołtuć
Group instructors: Agnieszka Bołtuć, Dominik Tomaszuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i terminologią z zakresu baz danych oraz modelu relacyjnego. Zapoznanie z metodami projektowania baz danych. Przygotowywanie schematu relacyjnej bazy danych na podstawie wybranych modeli. Nabycie umiejętności formułowania zapytań w języku SQL. Zdobycie wiedzy na temat optymalizacja baz danych. Zaznajomienie z pojęciem transakcji i współbieżności.

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do systemów baz danych. Właściwości. Systemy zarządzania bazą danych. Modele danych. Architektura systemu baz danych. Architektura komunikacyjna. Podział baz danych. Model relacyjny. Struktury danych, operacje, integralność. Algebra relacyjna. Język SQL: standardy, formy SQL, typy danych, operatory, składnia. DML. DDL. DCL. Projektowanie relacyjnych baz danych. Normalizacja. Postaci normalne. Zależności funkcyjne i niefunkcyjne. Projektowanie relacyjnych baz danych. Projektowanie koncepcyjne. Diagram związków encji. Projektowanie logiczne. Odwzorowanie diagramu związków encji w model relacyjny. Projektowanie relacyjnych baz danych. Projektowanie fizyczne. Składowanie danych. Podstawowe struktury plikowe. Organizacja plików. Indeksy. Transakcje w bazie danych. Współbieżność. Optymalizacja. Zaawansowane systemy baz danych: rozproszone systemy baz danych, hurtownie danych, multimedialne systemy baz danych, semistrukturalne systemy baz danych, etc.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

P. Beynon-Davies, Systemy baz danych. WNT 2003

J. D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 2001

L. Banachowski, Bazy danych. Tworzenie aplikacji. PLJ 1998

P. Wilton, J. Colby, SQL od podstaw. Helion 2006

http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000

H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT 2003

R. Elmasri, S. B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005

Notes: (in Polish)

brak

Classes in period "Academic year 2017/2018" (in progress)

Time span: 2017-10-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bołtuć
Group instructors: Agnieszka Bołtuć, Dominik Tomaszuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Bialystok.