University of Bialystok - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Philosophical Problems of Mathematics

General data

Course ID: 0600-MS1-3FMO Erasmus code / ISCED: 11.103 / (unknown)
Course title: Philosophical Problems of Mathematics Name in Polish: Filozofia matematyki-WO
Department: (in Polish) Instytut Matematyki
Course groups: (in Polish) 3 rok 1 stopnia sem. letni Matematyka spec. Finansowa
(in Polish) 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka spec. Teoretyczna
(in Polish) 3L stac. I st. studia matematyki - przedmioty obowiązkowe
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomosc elementarnych podstaw i zagadnien matematyki.

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do filozofii matematyki.

Full description: (in Polish)

Student zapozna się z filozoficznymi aspektami matematyki i podstaw matematyki. W szczególności, omówione będą logiczne podstawy matematyki (rachunki zdan i kwantyfikatorow i ich interpretacje), metodologiczne i ontologiczne podstawy matematyki (matematyka jako teoria sformalizowana, metoda aksjomatyczno-dedukcyjna i jej ograniczenia, twierdzenia Godela, istnienie bytow matematycznych, teorie prawdy itp.) oraz filozoficzne aspekty podstaw matematyki takich jak: teoria zbiorow, nieskonczonosc, liczby kardynalne i porządkowe, kategorie i ich logiki wewnętrzne itp. Student zapozna się tez z elementami wspolczesnej filozofii matematyki (logicyzm, intuicjonizm, formalizm).

Bibliography: (in Polish)

R Murawski, „Filozofia matematyki. Zarys dziejow”, PWN 2001

R Murawski, „Wspolczesna filozofia matematyki”, Wybor tekstow. PWN 2002

E Nagel i JR Newman, „Twierdzenie Godela”, PWN 1966

DJ Velleman, „How To Prove It”, CUP 2006

FW Lawvere i SH Schanuel, „Conceptual Mathematics”, CUP1997

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

(1) Ma świadomość aksjomatyczno-dedukcyjnej natury matematyki i filozoficznych apsektow podstaw matemayki wpolczesnej.

(2) Ma świadomość problemów związanych z pytaniem o istnienie bytów matematycznych.

(3) Ma świadomość problemów związanych z pojęciem prawdy w matematyce i zna podstawowe koncepcje prawdy.

(4) Ma swiadomosc miejsca matematyki wśród innych nauk.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obserwacja ciągła aktywności studenta.

Classes in period "Academic year 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Brzeziński
Group instructors: Tomasz Brzeziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do filozofii matematyki.

Full description: (in Polish)

Student zapozna się z filozoficznymi aspektami matematyki i podstaw matematyki. W szczególności, omówione będą logiczne podstawy matematyki (rachunki zdan i kwantyfikatorow i ich interpretacje), metodologiczne i ontologiczne podstawy matematyki (matematyka jako teoria sformalizowana, metoda aksjomatyczno-dedukcyjna i jej ograniczenia, twierdzenia Godela, istnienie bytow matematycznych, teorie prawdy itp.) oraz filozoficzne aspekty podstaw matematyki takich jak: teoria zbiorow, nieskonczonosc, liczby kardynalne i porządkowe, kategorie i ich logiki wewnętrzne itp. Student zapozna się tez z elementami wspolczesnej filozofii matematyki (logicyzm, intuicjonizm, formalizm).

Bibliography: (in Polish)

R Murawski, „Filozofia matematyki. Zarys dziejow”, PWN 2001

R Murawski, „Wspolczesna filozofia matematyki”, Wybor tekstow. PWN 2002 E Nagel i JR Newman, „Twierdzenie Godela”, PWN 1966

DJ Velleman, „How To Prove It”, CUP 2006

FW Lawvere i SH Schanuel, „Conceptual Mathematics”, CUP1997

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Bialystok.