Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
prof. dr hab.

Agata Cudowska

Imiona
Agata
Nazwisko
Cudowska
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w I sem. 2020/2021 - wtorek, 12:00-12:45; 27.10.20-02.02.21 https://eu.bbcollab.com/guest/f955f975284549239b2dfcc4985832ed
Konsultacje w sesji egz. 09.02.; 10:00-11:00, <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk2ZDVjMzUtOTdhZi00YmQ3LWI3YWEtNzE0OGE5NmQwNDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e85133b9-4f76-4272-89ad-6b863632a58b%22%7d>; 17.02.; 10:00-11:00, <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQwYTJmZTUtM2M2Mi00ZGM1LWEzMmYtMjUwNTExZjRmODli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e85133b9-4f76-4272-89ad-6b863632a58b%22%7d>
Konsultacje w II sem., czwartek, 14:45-15:30; 4.03-10.06;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ2OGEyNDgtODY2OC00YTA2LWI1MDYtMzEwY2IxMDViOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e85133b9-4f76-4272-89ad-6b863632a58b%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty