Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Janina Uszyńska-Jarmoc

prof.UwB
Imiona
Janina
Nazwisko
Uszyńska-Jarmoc
Stopnie i tytuły
dr hab. prof.UwB
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Studia stacjonarne - środa 13.45-14.45
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA0YTVkOTItZDYyNS00NDIzLWJmMTctMzEwZDhjYjM2MDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%227e51dd17-1817-45a0-9158-bdcd39d96e73%22%7d

Zainteresowania

pedagogika przedszkolna, psychopedagogika kreatywności, metauczenie się,

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty