Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anna Drabarz

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Prawa
Kier. Stud. Podyplom. Międzynarodowa Wspolpraca Sam. terytorialnego w jednostce Wydział Prawa

Terminy konsultacji dla studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Niepełnosprawności
Kontakt mailowy: a.drabarz@uwb.edu.pl

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Studenci stacjonarni:
środy w godz. 17:00-17:45, pokój 306

- także za pośrednictwem platformy MSTeams w poniedziałki 17:30-18:15: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVmNWQ0MTQtNjI5OC00ZDBmLTkzM2UtOWE1ZjUwMDUzZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22dc44801a-0cb2-49fe-9281-7430f8e1e045%22%7d

Dean's Representative for Disability Issues
Contact by e-mail: a.drabarz@uwb.edu.pl

CONSULTATIONS IN THE SUMMER SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2021/2022

Wednesdays 17:00-17:45, room 306

Zainteresowania

- prawa człowieka w prawie międzynarodowym: prawo antydyskryminacyjne, społeczno-ekonomiczne prawa człowieka, prawny wymiar niepełnosprawności
- prawo i polityka gospodarcza Unii Europejskiej: polityka spójności i fundusze Unii Europejskiej, unijne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
- ekonomiczna analiza prawa, psychologia w prawie i ekonomii
- bezpieczeństwo i użycie siły w prawie międzynarodowym

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)