Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
mgr

Marzena Lubaszewska

Imiona
Marzena
Nazwisko
Lubaszewska
Stopnie i tytuły
mgr
85 745 7082 (sekretariat SPNJO

plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

SEMESTR Zimowy 2021/2022
Konsultacje:
czwartek, godz. 15.30-16.15 Proszę logować się przez MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVmZTM1ZjMtOGY4NS00MzNmLTk1MDAtMTIxMmZiYmQ4ZDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%228ba6bde2-7b1e-4328-8a1c-adec23c96662%22%7d

Inne terminy: proszę umawiać się przez email.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty