Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
mgr

Piotr Mroczko

Imiona
Piotr
Nazwisko
Mroczko
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

asystent w jednostce Wydział Prawa

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje odbywają się w piątki w godz. 13.15-14.00 w s. 109.
Dodatkowe terminy: 4.06. w godz. 10-10.45 w s. 109, 19.06 w godz 8.30-9.15 zdalnie, link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEyMzRkOWItOTU2NS00MmExLWI2NGEtMDMzOGRjYmFiYWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%223824c238-3b61-4ad0-811c-c5d6961d5b5f%22%7d

Zapraszam również na konsultacje w innych terminach uzgodnionych indywidualnie w drodze mailowej (p.mroczko@uwb.edu.pl).
Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Informacje o każdorazowej zmianie daty i godziny dyżuru będą zamieszczane w systemie USOS.

W dniu 27 maja 2022 r. dyżur się nie odbędzie.

----------

Consultations take place on Fridays from 13.15 to 14.00 in room 109.
I also invite you to consultations at other times agreed individually by e-mail (p.mroczko@uwb.edu.pl).

The consultation will not take place on 27 May 2022.

Zainteresowania

prawo medyczne, kryminologia, przestępczość stadionowa, wykluczenie społeczne

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty