Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 24 podjednostek.

dr Anna Karczewska
21 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: środa, godz.  
dr Jan Kaznowski
41 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: wtorek,  
dr hab. Anna Kieżuń prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Filologiczny
8 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: środa, godz.  
dr hab. Marek Kochanowski prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Filologiczny
Kierownik Studiów Podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu - Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych
Kierownik studiów doktoranckich - Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych
34 koordynowane przedmioty
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: czwartek,  
dr hab. Elżbieta Konończuk prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Filologiczny
Teorii i Antropologii Literatury - Pracownia Teorii i Antropologii Literatury
6 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Krzysztof Korotkich prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Filologiczny
Prorektor ds. kształcenia - Uniwersytet w Białymstoku
11 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: 20.06.23 (wtorek) godzina 15.00-16.30 oraz  
dr hab. Katarzyna Kościewicz
22 koordynowane przedmioty
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: czwartek,  
prof. dr hab. Dariusz Kulesza
3 koordynowane przedmioty
konsultacje: urlop
dr Marcin Lul
18 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym  
dr Weronika Łaszkiewicz
Koordynator Programu Erasmus+ na kierunku filologie angielskie - Wydział Filologiczny
7 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: środa, godz.  
prof. dr hab. Jarosław Ławski
Kierownik Zakladu Białorutenistyki i Literatur Wschodniosłowiańskich - Zakład Białorutenistyki i Literatur Wschodniosłowiańskich
Dziekan Wydziału Filologicznego - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Katedry Badań Filologicznech "Wschód-Zachód" - Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”
8 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: środa, godz.  
dr hab. Nataliya Malyutina prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Filologiczny
15 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżur: piątek 12.45 - 13.30, pokój 67,  
prof. dr hab. Grzegorz Moroz
Kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej - Zakład Komparatystyki Literackiej
Kierownik Katedry Literatur Anglojęzycznych - Katedra Literatur Anglojęzycznych
15 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: środa, godz.  
dr hab. Anna Nosek prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Filologiczny
Kierownik St. Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych - Uniwersytet w Białymstoku
53 koordynowane przedmioty
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: piątek,  
dr Ewa Pańkowska
15 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżur: czwartek, godz. 13.05-13.50,  
dr hab. Jacek Partyka
Koordynator ds. programu ERASMUS i MOST - Wydział Filologiczny
24 koordynowane przedmioty
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: dyżur:  
dr Michał Piętniewicz
prof. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska
Kierownik Katedry Współczesności i Tradycji Literackiej - Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
17 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym  
dr Anna Sakowicz
Opiekun praktyk na kierunku filologia: moduły rusycystyczne - Wydział Filologiczny
14 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżur: środy 14.45 - 15.30, pokój 64,  
dr Tomasz Sawczuk
18 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2023-24: czwartek,  

Wyświetlam 51 pracowników
na łącznie 3 stronach.

Strona 2 / 3

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)