Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 25 podjednostek.

dr hab. Krzysztof Boroda
24 koordynowane przedmioty
dr Jacek Brzozowski
dr hab. Krzysztof Buchowski prof.UwB
Kier. zakładu Stos. Międzynarodowych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
10 koordynowanych przedmiotów
dr Valery Bulhakau
dr hab. Piotr Chomik prof.UwB
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Kier. Pracowni Historii religii - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
12 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB,  
prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
Kierownik Katedry Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródłowego - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
6 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Kier. Prac. Historii Kobiet - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Kier. Katedry Historii Kultury - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
19 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Mariusz Drozdowski
Kier. Prac. Historii Dyplomacji - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
11 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Krzysztof Filipow prof.UwB
Archeologii Nieodległej Przeszłości i Nauk Pomocniczych Historii XX w. - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
19 koordynowanych przedmiotów
dr Beata Goworko-Składanek
17 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Piotr Guzowski prof.UwB
21 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Maciej Karczewski prof.UwB
opiekun magazynu archeologicznego - Uniwersytet w Białymstoku
16 koordynowanych przedmiotów
dr Ewa Kaźmierczyk
14 koordynowanych przedmiotów
dr Artur Konopacki
67 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje pokój 129
dr hab. Rafał Kosiński prof.UwB
Kier. Prac. Dziejów Kultury - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
22 koordynowane przedmioty
mgr Monika Kozłowska-Szyc
12 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Cezary Kuklo
Kierownik Katedry Historii Struktur Demograficznych, gospodarczych i Religijnych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
25 koordynowanych przedmiotów
dr Iryna Laurouskaya
dr hab. Marzena Liedke prof.UwB
Prodziekan ds. dydaktycznych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Historii Struktur Demogaficznych i Gospodarzych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
19 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Oleg Łatyszonek prof.UwB
20 koordynowanych przedmiotów

Wyświetlam 43 pracowników
na łącznie 3 stronach.

Strona 1 / 3

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)