Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wyświetlam 42 pracowników
na łącznie 3 stronach.

Strona 1 / 3

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 25 podjednostek.

dr hab. Krzysztof Boroda
24 koordynowane przedmioty
dr Jacek Brzozowski
14 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Krzysztof Buchowski prof.UwB
Kier. zakładu Stos. Międzynarodowych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
34 koordynowane przedmioty
dr hab. Piotr Chomik prof.UwB
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Kier. Pracowni Historii religii - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
17 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB,  
prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
Kierownik Katedry Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródłowego - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
19 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Kier. Prac. Historii Kobiet - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Kier. Katedry Historii Kultury - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
31 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Mariusz Drozdowski
Kier. Prac. Historii Dyplomacji - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
20 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Krzysztof Filipow prof.UwB
Archeologii Nieodległej Przeszłości i Nauk Pomocniczych Historii XX w. - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
10 koordynowanych przedmiotów
dr Beata Goworko-Składanek
22 koordynowane przedmioty
dr hab. Piotr Guzowski
27 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Maciej Karczewski prof.UwB
15 koordynowanych przedmiotów
dr Artur Konopacki
44 koordynowane przedmioty
konsultacje: Konsultacje pokój 129
dr hab. Rafał Kosiński prof.UwB
Kier. Prac. Dziejów Kultury - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
28 koordynowanych przedmiotów
mgr Monika Kozłowska-Szyc
10 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Cezary Kuklo
Kierownik Katedry Historii Struktur Demograficznych, gospodarczych i Religijnych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
29 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Marzena Liedke prof.UwB
Prodziekan ds. dydaktycznych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Historii Struktur Demogaficznych i Gospodarzych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
26 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Oleg Łatyszonek prof.UwB
35 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Karol Łopatecki prof.UwB
Kier. Prac. Struktur Ustrojowych, Militarnych i Społecznych - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
28 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Na konsultację zapraszam w każdy poniedziałek  
dr Piotr Łozowski
18 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Adam Miodowski prof.UwB
31 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: środa 16.20-17.50, pok. 126.