Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 2 podjednostek.

dr Artur Konopacki
82 koordynowane przedmioty
konsultacje: Konsultacje pokój 129
mgr Mirosław Przeździecki
12 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: piątek godz. 12.00 - 13.00
dr hab. Jan Snopko prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Historii
Kierownik Pracowni Historii Wojskowości - Pracownia Historii Wojskowości
39 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński
Kierownik Katedry Badań Wschodnich i Międzynarodowych Stosunków Politycznych - Katedra Badań Wschodnich i Międzynarodowych Stosunków Politycznych
23 koordynowane przedmioty
dr Tomasz Wesołowski
starszy wykładowca - Wydział Historii
47 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Grzegorz Zackiewicz prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Historii
Kierownik Pracowni Historii Idei i Dziejów Europy Wschodniej - Pracownia Historii Idei i Dziejów Europy Wschodniej
29 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: piątek, godz. 9.15-9.45 (on-line) piątek, godz.  

Wyświetlam 6 pracowników
(wszystkich na jednej stronie).

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)