Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 2 podjednostek.

mgr Krzysztof Bardadyn
asystent - Wydział Matematyki
dr Tomasz Czyżycki
asystent - Wydział Matematyki
Koordynator Programu Erasmus+ oraz koordynator ds. współpracy ze studentami non-degree na Wydziele - Wydział Matematyki
38 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: środa, godz. 10:00-11:30
dr hab. Bartosz Kwaśniewski prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Matematyki
Prodziekan ds. studenckichWydziału Matematyki - Wydział Matematyki
Kierownik Pracowni Analizy Funkcjonalnej - Pracownia Analizy Funkcjonalnej
8 koordynowanych przedmiotów
dr Justyna Makowska
starszy wykładowca - Wydział Matematyki
18 koordynowanych przedmiotów
dr Andrew McKee
10 koordynowanych przedmiotów
dr Urszula Ostaszewska
11 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżury odbywają się we wtorki w godzinach  
prof. dr hab. Miroslava Růžičková
profesor - Wydział Matematyki
Kierownik Katedry Analizy - Katedra Analizy
Kierownik Pracowni Równań Różniczkowych - Pracownia Równań Różniczkowych
19 koordynowanych przedmiotów
dr Krzysztof Zajkowski
21 koordynowanych przedmiotów

Wyświetlam 8 pracowników
(wszystkich na jednej stronie).

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)