Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 2 podjednostek.

dr hab. Alina Dobrogowska prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Matematyki
Dziekan Wydziału Matematyki - Wydział Matematyki
pełniąca obowiązki Kierowika Katedry Fizyki Matematycznej - Katedra Fizyki Matematycznej
Kierownik Pracowni Układów Calkowalnych - Pracownia Układów Całkowalnych
13 koordynowanych przedmiotów
dr Tomasz Goliński
p.o. Kierownika Zakładu Metod Geometrycznych w Fizyce - Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
10 koordynowanych przedmiotów
dr Maciej Horowski
starszy wykładowca - Wydział Matematyki
13 koordynowanych przedmiotów
dr Grzegorz Jakimowicz
14 koordynowanych przedmiotów
dr Aneta Sliżewska
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki - Wydział Matematyki
55 koordynowanych przedmiotów
dr Marzena Szajewska
17 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: piątek 8:30-9:30
mgr Elwira Wawreniuk
asystent - Wydział Matematyki
1 koordynowany przedmiot
mgr Karolina Wojciechowicz
asystent - Wydział Matematyki

Wyświetlam 8 pracowników
(wszystkich na jednej stronie).

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)