Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 2 podjednostek.

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Prawa
Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego - Zakład Prawa Europejskiego
18 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: W semestrze letnim 2022/2023 dyżur odbywać się  
dr Anna Drabarz
adiunkt - Wydział Prawa
Kier. Stud. Podyplom. Międzynarodowa Wspolpraca Sam. terytorialnego - Wydział Prawa
11 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Pełnomocnik Dziekana ds.  
dr hab. Tomasz Dubowski
adiunkt - Wydział Prawa
15 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżury w semestrze letnim 2022/2023:  
dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
adiunkt - Wydział Prawa
19 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Czwartek godz. 9:45 -10:30 pok. 306 W dniu  
dr hab. Izabela Kraśnicka
profesor uczelni - Wydział Prawa
Prodziekan ds. wspolpracy międzynarodowej i rozwoju Wydziału - Wydział Prawa
20 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur: środa, 9:00-9:45, s. 116
dr Magdalena Kun-Buczko
adiunkt - Wydział Prawa
6 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje u dr Magdaleny Kun-Buczko  
dr Maciej Oksztulski
asystent - Wydział Prawa
prof. dr hab. Maciej Perkowski
profesor - Wydział Prawa
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
Kierwonik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego - Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
16 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: W roku akademickim 2022/2023 w okresie zajęć  
prof. Charles Francis Szymanski
profesor wizytujący - Wydział Prawa
6 koordynowanych przedmiotów
dr Konrad Wnorowski
asystent - Wydział Prawa
9 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje w formie stacjonarnej odbywają  
dr hab. Iwona Wrońska
adiunkt - Wydział Prawa
Kier. St. Pod. Funkcjonowanie Lasów Państwowych w św. prawa midzyn., europ. i krajowego - Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynar., europ. i krajowego
Badań nad Państwami Bałtyckimi - Wydział Prawa
45 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: ŚRODA GODZ. 9.00-9.45
dr Mateusz Ziemblicki
asystent - Wydział Prawa
7 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje - wtorki, godz.  
mgr Wojciech Zoń
asystent - Wydział Prawa
4 koordynowane przedmioty
konsultacje: Konsultacje w formie stacjonarnej odbywają  

Wyświetlam 13 pracowników
(wszystkich na jednej stronie).

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)