Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK)

Informacje o programie studiów

Kod: Soc_S1_KRK
Nazwa: Socjologia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK)
Tryb studiów: studia stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 6-semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: socjologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Socjologii (od 2023) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 2019 do 2022) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane były pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie. Dla kandydatów, którzy zdali nową maturę i kandydatów posiadających dyplom European Baccalaureate (EB) podstawą kwalifikacji był wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony. Dla kandydatów, którzy zdali starą maturę i kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą podstawą kwalifikacji był wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie. Dla kandydatów, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB) podstawą kwalifikacji był wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język obcy, język polski – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). W przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdawał egzamin ustny z historii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat
Uprawnienia zawodowe:

Dalsze studia:

Uzyskany dyplom daje podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)