Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (KRK)

Informacje o programie studiów

Kod: Soc_S2_KRK
Nazwa: Socjologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (KRK)
Tryb studiów: studia stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4-semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: socjologia
socjologia komunikacja społeczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Socjologii (od 2023) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 2019 do 2022) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane były pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, sztuki oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium
Uprawnienia zawodowe:

Dalsze studia:

Uzyskany dyplom daje podstawę ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich i na studia podyplomowe.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)