Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (KRK)

Informacje o programie studiów

Kod: Stosm_S2_KRK
Nazwa: Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (KRK)
Tryb studiów: studia stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4-semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Stosunków Międzynarodowych (od 2023) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych (od 2019 do 2022) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia były brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, filozofia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce) lub społecznych (dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium
Uprawnienia zawodowe:

Dalsze studia:

Uzyskany dyplom daje podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)