Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ZALECANA:

1. Tanenbaum Andrew S., Systemy operacyjne (wydanie 3, wydanie 4), Wydawnictwo Helion, Warszawa (ISBN: 978-83-283-1422-1)

2. Sosna Ł., Linux Komendy i polecenia, Wydawca: Helion, Warszawa 2014 r. (ISBN: 9788324688388)

3. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-204-2961-7).

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. B. Ward, Jak działa Linux. Podręcznik administratora. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, (ISBN 978-83-283-0980-7)

2. http://www.linux.org/ lub http://www.linux.pl/ oraz http://www.microsoft.com/

3. Linux Magazine, miesięcznik wydawnictwa Linux New Media Polska SP. z o. o.

4. K. Haviland, D. Gray, B. Salama, UNIX - programowanie systemowe, Wyd. RM, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

1. umie scharakteryzować pojęcie systemu operacyjnego, wymienia typy systemów oraz najpopularniejsze systemy;

2. potrafi zidentyfikować różnice w konstrukcji systemów operacyjnych oraz zna konsekwencje tych różnic w ich działaniu i możliwym zastosowaniu;

3. zna fundamenty implementacyjne systemów typu Linux/Unix oraz konkurencyjnych;

4. umie zainstalować dowolną dystrybucję Linuxa na dysku twardym komputera;

5. umie posługiwać się maszyną wirtualną;

6. potrafi posługiwać się zasobami systemu poprzez typowy interfejs użytkownika (tekstowy i graficzny);

7. potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi w systemach typu Linux/Unix;

8. identyfikuje zadania administracyjne zarządcy systemu i potrafi znaleźć się w jego roli, ma wiedzę i umiejętności pozwalające na konfigurację systemu i instalowania oprogramowania;

9. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z literatury i zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z informatyki (K_U17);

10. umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim (K_U32);

11. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

12. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień astronomii (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć laboratoryjnych student uczestniczy w trzech krótkich sprawdzianach na początku zajęć (do 30 min każde), ocena końcowa to średnia z otrzymanych ocen.

Zakres tematów:

LABORATORIA

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest umożliwienie studentowi kontaktu z praktyczną częścią pracy w systemie operacyjnym Linux/Unix. Student poznaje też bardziej zaawansowane narzędzia w Windows.

1. Uruchomienie komputera. Podstawowe funkcje w BIOSie komputera. Struktura katalogów. Menager zadań w Windows. Rejestr systemowy.

2. Praca w systemie Linux/Unix. Logowanie do systemu – uwierzytelnianie, grupy, prawa. Pliki i katalogi – atrybuty. Struktura katalogów. Poruszanie się po drzewie katalogów (cd, pwd, ls, du, df). Kopiowanie plików i katalogów (cp,mv,rm). Szukanie plików na dysku (find). Menager procesów w Linux/Unix (top, ps). Monitorowanie zasobów.

3. Instalowanie systemu Linux/Unix w maszynie wirtualnej (VirtualBox firmy Oracle). Partcjonowanie dysku. Instalacja kilku systemów operacyjnym na jednym dysku - w maszynie wirtualnej.

4. Zdalna praca – ipconfig, ping, tracert, Putty, WinSC (Windows), ifconfig, taraceroute, ping, ssh, scp, rsync (Unix/Linux).

5. Narzędzia w Linux/Unix (bc,wc,tr,calc,date); uruchamianie procesów (bg, fg, jobs); pomiar czasu zadania; nadawanie priorytetów zadaniom;

6. Edytor tekstu (vi, nano); praca z plikami tekstowymi (sed, grep).

7. Potoki i strumienie.

8. Pliki wsadowe w Bash-u.

9. Praca administratora systemu. Instalowanie oprogramowania. Zarządzanie bibliotekami systemowymi. Konfiguracja sieci.

Metody dydaktyczne:

Praca przed komputerem - w trakcie zajęć prowadzący przedstawia problemy do rozwiązania, a studenci starają się rozwiązać zadania. W przypadku braku pomysłów ze strony studentów - prowadzący podsuwa pomysły na rozwiązanie, lub nawet wskazuje ostateczne rozwiązanie a studenci powtarzają je w swoim komputerze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 1064
Krzysztof Gawryluk 15/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:01 - 13:30, sala 1064
Krzysztof Gawryluk 16/ szczegóły
3 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, sala 1064
Andrzej Pisarski 14/ szczegóły
4 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 1064
Marek Nikołajuk 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.