Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia komputerowe 0900-FX1-1NKO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

Łukasz Sosna, Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone, Helion

Antoni Diller, LaTex - wiersz po wierszu, Helion

Włodziemirz Gajda, GIMP. Praktyczne projekty, Helion

Aleksandra Tomaszewska, Inkscape - ćwiczenia pratyczne, Helion

Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε, książka dostępna bezpłatnie w internecie

Uzupełniająca

http://przepis-na-lo.pl/2012/09/wprowadzenie-do-libreoffice/

www.gnuplot.info/ strona www z przykładowymi skryptami

Philipp K. Janert, Gnuplot in Action, Manning Publications 2015

Efekty uczenia się:

Student

1) zna podstawowe komendy w systemie Linux/Unix;

2) potrafi tworzyć i modyfikować pliki tekstowe w Linuxie;

3) potrafi wizualizować dane pomiarowe, rysować wykresy 2D i 3D dla z zebranych pomiarów jak też i dla analitycznych postaci praw fizycznych;

4) tworzyć sprawozdania naukowe z wzorami matematycznymi, wykresami, tabelami jak też i większe prace (np. dyplomowe);

5) zna podstawy tworzenia i modyfikacji grafiki rastrowej i wektorowej;

6) umie wskazać różnice w budowie i działaniu systemu operacyjnego z rodziny Windows do Linuxa; posługuje się słownictwem informatycznym;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zbierają punkty niezbędne do zaliczenia przedmiotu. Pojawią się prace domowe, które należy oddawać terminowo (terminy ustala prowadzący) i oceniane są przez prowadzącego.

1) praca z Write i Calca --- dwie prace po 4 punkty każde

2) dwie wejściówki z Linuxa -- po 4 punkty każde

2) dwie praca z gnuplota (skrypt) -- po 4 punkty każde

3) trzy prace z LaTeXa -- po 4 punkty każde

4) praca z grafiki - Inkscape -- 4 punkty.

Dodatkowo, za obecność na zajęciach student otrzymuje 2 punkty.

Na końcowych zajęciach studenci mogą pisać kolokwium zaliczeniowe - do zebrania 32 punkty.

Studenci otrzymują zaliczenie przedmiotu z oceną 3.0 (dst) za uzyskania 50 punktów lub więcej, 60 punktów i więcej 3.5 (dst+), 70 punktów i więcej ocena 4.0 (db), 80 punktów i więcej ocena 4.5 (db+), 90 punktów i więcej ocena 5.0 (bdb). Maksymalna liczba wszystkich punktów: 100.

Zakres tematów:

1) Libre Office Write: formatowanie tekstu - praca ze stylami, automatyzacja spisów treści, tabel, rysunków; tworzenie tabel, formatowanie tekstu z wykorzystaniem tabel.

2) Libre Office Calc: praca z formułami, w szczególności dopasowywanie prostej do danych pomiarowych, z wyznaczaniem błędów; tworzenie wykresów do danych.

3) Linux: praca w terminalu, logowanie i podstawowe komendy;

4) Linux: praca w terminalu, prawa plików, kopiowanie plików, przydatne polecenia systemowe;

5) Linux: praca w terminalu, uruchamianie programów, zdalna praca z komputerami w sieci;

6) Gnuplot: proste i zaawansowane wykresy; eksport otrzymanych wykresów do plików;

7) Gnuplot: wczytywanie danych z plików, analiza statystyczna, dopasowywanie krzywych do danych;

8) LaTeX: klasy dokumentów, praca w otoczeniu tekstowym: listy, cytaty, przypisy, modyfikacja tekstu (pogrubienie, kursywa); proste równania;

9) LaTeX: tabele, macierze, wzory wielolinijkowe;

10) LaTeX: grafika - wstawianie wykresów; spisy treści; odnośniki;

11) LaTeX: prezentacje w beamerze;

12) Gimp: podstawowe narzędzia; zaznaczanie obiektów; kolory i przezroczystość; praca z warstwami;

13) Inkscape: tworzenie obrazów wektorowych, wymiarowanie techniczne, grafika rysunkowa;

14) Gimp + Inkscape: współdziałanie obu programów;

15) zaliczenie końcowe;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, Budynek Wydziału Fizyki - Kampus, sala 2001
0/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jan Kisielewski 8/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.