Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy superwizji w pracy socjalnej 0800-SS1-3HAF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

- Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

- Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

- Krzyszkowski J. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1998.

- Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W11. Posiada elementarną wiedzę o obowiązkach pracownika

socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych. (analiza kart superwizji)

K_U12. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. (ocena w trakcie superwizji)

K_U14. Potrafi pracować i rozwiązywać konflikty w zespole. Umie przyjmować

i wyznaczać zadania. Ma elementarne umiejętności organizacyjne

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem

i podejmowaniem działań profesjonalnych. (ocena w trakcie superwizji)

K_U17. Monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je

ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej. (ocena w trakcie superwizji)

K_K08. Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role. (ocena w trakcie superwizji)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie zrealizowanych kart superwizji (6 na ocenę bardzo dobrą, minimum trzy karty w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu) i oceny w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Założenia i przydatność superwizji w pracy socjalnej. Korzyści dla pracownika socjalnego z udziału w superwizji. Udział w sesjach superwizji grupowej, w trakcie której omawiane są zagadnienia i problemy z którymi zetknęli się studenci podczas realizacji zadań o charakterze pomocowym na rzecz instytucji i osób prywatnych.

Metody dydaktyczne:

Superwizja grupowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala B123
Marcin Kolemba 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala B123
Marcin Kolemba 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B123
Marcin Kolemba 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.