Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole 0800-PIWS1-3GON
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego

• Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. WSiP 1980

• Dasiewicz, Kąpska, Rytmika w kl. I-III

Literatura uzupełniająca:

• Bury E., Podstawy techniki dyrygowania. PWM 1978

• Gloton R., Twórcza aktywność dziecka. WSiP 1985

• Komorowska M., Zaproszenie do muzyki. WSiP 1989

• Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka. WSiP 1991

• Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. WSiP 1990

• Przychodzińska M., Płyty dla klas I-III

• Przychodzińska M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność

• Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III. WSiP 1990

• Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne - idee, treści, kierunki rozwoju . WSiP 1989

• Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie. Nasza Księgarnia Warszawa 1979

• Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyk. WSiP 1991

• Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym

• Wierszyłowski J., Psychologia muzyki. PWN Warszawa 1981

• E.Sobolewska, Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia 2002, nr2.

• E.Zwolińska (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Bydgoszcz 2002, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

• M.Januszewska-Warych , G.Grabowska, Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej, Słupsk 2002, Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

• R. Ławrowska, Uczeń nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 21-22.

• J. Uszyńska-Jamroc, twórcza aktywność dziecka, Trans Humana, Białystok 2003, s. 53.

• B. Podolska, Z muzyka w przedszkolu, WSIP, Warszawa 1987, s.12.

• Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2005

Dasiewicz- Tobiasz A., Umuzykalnienie w przedszkolu, Warszawa 197

• Dudzińska J. (red.), Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, Warszawa 1983

• Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

W01 – posiada wiedzę z zakresu podstawowych wiadomości muzycznych wprowadzanych w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej - praca semestralna

W02 – zna metody nauczania piosenki – praca semestralna, ćwiczenia praktyczne

W03 - zna instrumenty muzyczne wchodzące w skład instrumentarium Orff‘a oraz dziecięcego instrumentarium perkusyjnego – praca semestralna, ćwiczenia praktyczne

W04 - posiada podstawową wiedzę z zakresu systemów nauczania muzyki (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki) - praca semestralna

U01 – posiada umiejętność metodycznego uczenia dzieci piosenek i podstawowych wiadomości muzycznych – ćwiczenia praktyczne

U02 – posiada umiejętność wykorzystania utworów muzycznych w pracy z dziećmi – ćwiczenia praktyczne

U03 – potrafi wykorzystać wiedzę na temat form wychowania muzycznego w praktyce – ćwiczenia praktyczne

U04 - posiada umiejętność zagrania prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych - ćwiczenia praktyczne

U05 – posiada umiejętność wykonywania prostych rytmów tataizacją, a ćwiczeń i piosenek za pomocą solmizacji z fonogestyką - ćwiczenia praktyczne

K01 – rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się – ćwiczenia praktyczne

K02 – potrafi organizować czas pracy własnej i grupy – ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium - pytania otwarte.

Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

Ćw. 1 – Wartości rytmiczne, akcent metryczny, metrum, wysokości dźwięków, notacja muzyczna – podstawowe wiadomości muzyczne wprowadzane w klasach – I – III szkoły podstawowej 2 godz.

Ćw. 2 - Forma AB, ABA i ronda – budowa formalna utworu, wykonanie i tworzenie 1 godz.

Ćw. 3 - Tataizacja – podstawowa metoda rytmizacji tekstów 2 godz.

Ćw. 4 - Sposoby nauczania piosenki 1 godz.

Ćw. 5 - Nauka piosenek z wybranego repertuaru dziecięcego 1 godz.

Ćw. 6 - Solmizacja i fonogestyka – najważniejszy element przy nauce piosenki z nut 2 godz.

Ćw. 7 - Wykorzystanie dziecięcego instrumentarium perkusyjnego do tworzenia prostych akompaniamentów 1 godz.

Ćw. 8 - Zapoznanie studentów z prostymi programami komputerowymi wykorzystywanymi do odtwarzania wpisanej melodii oraz do przetwarzania nagrań - dostosowywania ich do możliwości dzieci 2 godz.

Ćw. 9 - Analiza podręczników i przewodników metodycznych dla nauczycieli z klas I – III szkoły podstawowej połączona z praktyczną realizacją form wychowania muzycznego. 3 godz.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala C1.6
Dorota Pękacka 25/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala C1.6
Dorota Pękacka 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala C1.6
Dorota Pękacka 17/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala C1.6
Dorota Pękacka 20/ szczegóły
5 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala C1.6
Dorota Pękacka 19/ szczegóły
6 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala C1.6
Dorota Pękacka 18/ szczegóły
7 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala C1.6
Dorota Pękacka 20/ szczegóły
8 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala C1.6
Dorota Pękacka 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.