Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka 0800-AS1-3AKS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Baverstock, Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?, Kraków 1996. 2. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991. M. Kisiel, Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Katowice 2004. 3.P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002. 4. S. Żółkiewski, Kultura literacka, Wrocław 1973. 5.K.Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, Częstochowa 1994. 6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998. 7. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. 8. Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006. 9. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005. 10. Dymitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, w: Literatura i kultura popularna, t.2, red. J. Kolbuszewski, T. Żabski, Wrocław 1992, s. 3-24.

Efekty uczenia się:

W01 ma kompetencje w zakresie podstawowych form krytyki literackiej oraz umiejętność analizy i interpretacji utworu literackiego (K_W06) W02 posiada podstawową wiedzę związaną z szeroko rozumianą kulturą literacką: jej istotą, wyznacznikami i podstawowymi podziałami: na rodzaje literackie, wybrane gatunki i formy (K_W01) U01 potrafi dokonać oceny i interpretacji zjawisk opisanych w dziele literackim, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy o kulturze (K_U01) U02 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów (K_U08) K03 – dostrzega dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, doskonali umiejętność udzielania informacji zwrotnej (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytorycznego przygotowania studenta do zajęć - egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć: cele, formy, tematyka, określenie sposobu zaliczenia przedmiotu. 2. Definicja literatury. Literatura piękna, literatura dydaktyczna, informacyjna i publicystyczna, naukowa. Rodzaje i gatunki literackie. 3. Zagadnienia stylu w literaturze. Styl publicystyczno-dziennikarski, naukowy, urzędowy, potoczny, makaroniarski, kwiecisty, retoryczny, artystyczny, poetycki. 4. Kompozycja dzieła literackiego: kompozycja otwarta i zamknięta. Świat przedstawiony utworu i jego komponenty. 5. Fabuła 6. Motywy literackie – motywy statyczne i dynamiczne. Loci communes (topos) i jego funkcja w twórczości pisarskiej 7. Symbole i symbolika przedstawień w literaturze

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
5 co drugi wtorek (parzyste), 10:00 - 13:00, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.