Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka 0800-AS1-3AKS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Baverstock, Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?, Kraków 1996. 2. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991. M. Kisiel,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0800-AS1-3AKS, w cyklu: 2017, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak> Strona 4 z 4 12.11.2017 17:33

Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Katowice 2004. 3.P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002. 4. S. Żółkiewski, Kultura literacka, Wrocław 1973. 5.K.Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, Częstochowa 1994. 6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998. 7. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. 8. Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006. 9. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005. 10. Dymitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, w: Literatura i kultura popularna, t.2, red. J. Kolbuszewski, T. Żabski, Wrocław 1992, s. 3-24.

Efekty uczenia się:

W01 ma kompetencje w zakresie podstawowych form krytyki literackiej oraz umiejętność analizy i interpretacji utworu literackiego (K_W06) W02 posiada podstawową wiedzę związaną z szeroko rozumianą kulturą literacką: jej istotą, wyznacznikami i podstawowymi podziałami: na rodzaje literackie, wybrane gatunki i formy (K_W01) U01 potrafi dokonać oceny i interpretacji zjawisk opisanych w dziele literackim, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy o kulturze (K_U01) U02 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów (K_U08) K03 – dostrzega dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, doskonali umiejętność udzielania informacji zwrotnej (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytorycznego przygotowania studenta do zajęć (kolokwium), umiejętności formułowania własnych sądów na temat bieżących wydarzeń literackich i kulturalnych, ocena notatki z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym bądź literackim.

Zakres tematów:

1. Rodzaje, gatunki i formy literackie. 2h 2. Święte Księgi w różnych religiach. 2h 3. Środki stylistyczne i ich przykłady w wybranych tekstach literackich.2h 4. Nagrody literackie w Polsce, laureaci ostatniej dekady. 2h 5. Literatura popularna w XIX, XX i XXI wieku . Analiza porównawcza. 2h 6. Literatura dla dzieci i młodzieży w XX i XXI wieku. Bajka terapeutyczna. 2h 7. Znaczące dokonania literackie autorek piszących po 1989 roku 2h 8. Główne kategorie estetyczne i ich przykłady w literaturze i malarstwie. 2h 9. Poznawcza wartość sztuki. Literatura terapeutyczna. 2h. 10. Analiza i interpretacja wybranego wiersza. 2h 11. Analiza i interpretacja wybranego fragmentu prozy. 2h 12. Czytanie performatywne dramatu - S.Mrożek "Rzeźnia".2h 13. Kabaret literacki, sztuka drugiego nurtu. 2h 14. Literatura awangardowa 2h 15. Zaliczenie ustne.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 każdy czwartek, 10:15 - 13:15, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.