Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacińska terminologia prawnicza 0700-PS5-1LTP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2013.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

● zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, K_W07

- Kolokwia pisemne (w ramach ćwiczeń)

- Zaliczenie ustne (w ramach ćwiczeń)

● zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa, K_W08

- Kolokwia pisemne (w ramach ćwiczeń)

- Zaliczenie ustne (w ramach ćwiczeń)

Umiejętności:

• potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych

norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach określonej dziedziny prawa, (K_U01)

- Przygotowanie pracy pisemnej

- Umiejętność przedstawienia argumentacji prawniczej swojego stanowiska na ćwiczeniach

- Ocena aktywności w trakcie zajęć

● potrafi prawidłowo wyjaśniać znaczenia określonych norm

prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami

w ujęciu interdyscyplinarnym, K_U02

- Przygotowanie pracy pisemnej

- Umiejętność przedstawienia argumentacji prawniczej swojego stanowiska na ćwiczeniach

- Ocena aktywności w trakcie zajęć

Kompetencje społeczne:

● rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, K_K01

- Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych w kształceniu prawnika (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności).

● potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując

w niej różne role, K_K02

- Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych w kształceniu prawnika (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia pisemne ze znajomości prezentowanych na ćwiczeniach łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych. Ostateczne ustne zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów w języku łacińskim. Czytanie tekstów źródłowych o tematyce prawniczej.

2. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka łacińskiego.

3. Wyjaśnienie znaczeń terminów ius i lex.

4. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa osobowego.

5. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rodzinnego.

6. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rzeczowego.

7. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa spadkowego.

8. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa zobowiązań.

9. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa karnego.

10. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu procesu cywilnego i karnego.

11. Wykorzystanie łacińskiej terminologii prawniczej w orzecznictwie sądów i trybunałów polskich (Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, wojewódzkie sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny) i europejskich (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:55, sala 104
Mariusz Mohyluk 25/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:40, sala 104
Mariusz Mohyluk 23/ szczegóły
3 każdy piątek, 10:30 - 12:00, sala 311
Mariusz Mohyluk 24/ szczegóły
4 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, sala 215
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 215
Krzysztof Szczygielski 27/ szczegóły
5 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 104
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 104
Krzysztof Szczygielski 26/ szczegóły
6 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:15 - 18:45, sala 215
każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 215
Krzysztof Szczygielski 27/ szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 307
Piotr Niczyporuk 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.