Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 0700-PS5-2PKA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

2. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2015

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017.

4. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

5. A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2).

6. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.

7. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2017.

8. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2017.

9. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2017.

10. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.

11. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_U01, K_U03, K_U05, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

zaliczenie pisemne/ustne

średnia ocen z prac pisemnych/odpowiedzi ustnych, wyniki wejściówek, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy zaliczyć na najbliższym dyżurze

Zakres tematów:

Zakres tematów:

I.

Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

Źródła prawa karnego.

Wykładnia przepisów prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

II.

Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Czas popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

Immunitet.

III.

Czyn.

Społeczna szkodliwość czynu.

Przestępstwo.

Wina.

Zbrodnie i występki.

IV.

Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociani; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

V.

Okoliczności wyłączające winę.

Typ przestępstw: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: art. 148 – 162 k.k.

VI.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu art. 163 – 172 k.k.

VII.

Formy stadialne przestępstwa (przygotowanie; usiłowanie; dokonanie).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: art. 173 – 180 k.k.

VIII.

Formy zjawiskowe przestępstwa (podżeganie; pomocnictwo; odpowiedzialność podżegacza i pomocnika; sprawstwo i współsprawstwo; sprawstwo kierownicze i polecające).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności art. 189 – 193 k.k.

IX.

Realny zbieg przestępstw.

Zbieg przestępstw pozorny.

Ciąg przestępstw.

Przestępstwo trwałe.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności: art. 197 – 205 k.k.

X.

Zbieg przepisów ustawy.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej: art. 212 – 217 k.k., przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: art. 206, 207,208 k.k.

XI.

Kary (system kar; kara grzywny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności; kara 25 lat pozbawienia wolności; kara dożywotniego pozbawienia wolności).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego: art. 222, 223, 226, 228, 229, 231 k.k.

XII.

Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, art. 232-240, 244, 244a k.k.

XIII.

Wymiar kary.

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmiana kary orzeczonej.

Obostrzenie kary.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

Typy przestępstwa: przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu art. 252, 258, 263 k.k.

XIV.

Instytucje probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko mieniu: art. 278 – 295 k.k.

XV.

Recydywa.

Kara łączna.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: art. 296, 296b, 299 k.k.

XVI.

Środki zabezpieczające.

Ułaskawienie i amnestia.

Przedawnienie.

Zatarcie skazania.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: art. 310 i 312 k.k.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń, analiza stanów faktycznych - rozwiązywanie "mini" kazusów, przygotowywanie prac pisemnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:50, sala 312
Ewelina Wojewoda 24/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:20, sala 312
Ewelina Wojewoda 27/ szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:05, sala 312
Ewelina Wojewoda 28/ szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 9:35, sala 312
Ewelina Wojewoda 28/ szczegóły
5 każda środa, 11:30 - 13:05, sala 311
Paulina Pawluczuk-Bućko 27/ szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:20, sala 311
Paulina Pawluczuk-Bućko 28/ szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:35, sala 311
Paulina Pawluczuk-Bućko 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.