Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 0700-PS5-3PPU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy, T. Liszcz, Warszawa 2014.

2. Prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2014.

3. Prawo pracy, U. Jackowiak (red.), W. Uziak, A. Wypych – Żywicka, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K. W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Warszawa 2013.

3. Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2011.

4. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

- ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego K_W05 - ezgzamin

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny praw K_U01 egzamin

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04 egzamin

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06 egzamin

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny na podstawie pytań z listy przekazanej wcześniej studentom.

Zakres tematów:

1. Wiadomości ogólne o prawie pracy

2. Źródła prawa pracy

3. Przedmiot prawa pracy

4. Międzynarodowe prawo pracy

5. Układy zbiorowe pracy

6. Ustanie stosunku pracy

7. Wynagrodzenie za pracę

8. Równe traktowanie w zatrudnieniu

9. Podstawowe regulacje z zakresu czasu pracy

10. Telepraca

11. Zatrudnienie młodocianych

12. Związki zawodowe. Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy

13. Zatrudnienie pracowników tymczasowych

14. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

15. Informacja i prowadzenie konsultacji z pracownikami

16. Podstawowe instytucje rynku pracy

17. Państwowa Inspekcja Pracy

18. Odpowiedzialność według prawa pracy

19. Podstawowe instytucje prawne ubezpieczeń społecznych

20. Elementy prawa emerytalno - rentowego

21. Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i ubezpieczeń społecznych

Metody dydaktyczne:

wykład opiera się na prezentacji przez prowadzącego zagadnień z prawa pracy połączonej z dyskusją ze studentami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:05, sala 313
Iwona Sierocka, Bogusław Cudowski 177/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.