Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne 0700-PS5-5ROL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Czechowski (red.) Prawo rolne, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01

Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03

Student, widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

Weryfikacja efektów kształcenia następuje na pisemnym zaliczeniu ćwiczeń i egzaminie.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach w semestrze. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W razie nieobecności na 2 lub większej ilości zajęć, należy zaliczyć na dyżurze treści omawiane na zajęciach, na których student nie był obecny. Student ma obowiązek stawić się na dyżur celem zaliczenia nieobecności w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Trzy nieobecności, w tym dwie niezaliczone w powyższy sposób nieobecności na zajęciach uniemożliwiają przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń . Zaliczenie ćwiczeń ma formę pisemną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe oraz rozwiązaniu kazusu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia prawa rolnego na gruncie kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych: nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa za długi związane z jego prowadzeniem.

2. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

4. Prawo pierwokupu współwłaścicieli nieruchomości rolnej (art. 166 k.c.)

5. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

6. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

7. Dzierżawa gruntów rolnych

8. Podatek rolny

9. Ubezpieczenia społeczne rolników – ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

10. Ubezpieczenia społeczne rolników – ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

11. Umowa z następcą

12. Umowa o pomocy przy zbiorach

13. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

14. Ochrona gruntów rolnych.

15. Scalanie i wymiana gruntów rolnych.

.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 307
Rafał Michałowski 25/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 307
Rafał Michałowski 21/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 104
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 120
Rafał Michałowski 24/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 104
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, sala 315
Rafał Michałowski 26/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 104
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, sala 315
Rafał Michałowski 24/ szczegóły
6 każdy wtorek, 14:15 - 15:45, sala 311
Rafał Michałowski 26/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 307
Rafał Michałowski 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.