Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Prawo podatkowe 0700-PS5-5SEMFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 54
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Niezbędna w zakresie, który jest związany z tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (weryfikacja: zaliczenie i praca dyplomowa)

K_W12 - student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: praca dyplomowa)

K_W13 - student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami (weryfikacja: praca dyplomowa)

K_U04 - student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: praca dyplomowa)

K_U06 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (weryfikacja: praca dyplomowa)

K_U07 - student potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: praca dyplomowa)

K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (weryfikacja: praca dyplomowa)

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (weryfikacja: praca dyplomowa)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Przygotowywanie poszczególnych fragmentów prac dyplomowych

Konsultowanie problematyki poruszanej w pracach dyplomowych

Analiza prawna zagadnień opisywanych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sadowym (poruszanych w pracy dyplomowej)

Prezentacja uwag promotora dotyczących cyklicznie składanych fragmentów prac

Metody dydaktyczne:

Seminarium na formę grupowych konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:40, sala 220
Leonard Etel 12/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:30 - 11:10, sala 220
Rafał Dowgier 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.