Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prywatny sektor bezpieczeństwa 0700-KN2-2PSB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem i planem studiów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, praca własna, realizacja zadań e-learning oraz ocenianie ciągłe (aktywność w toku wykładu).

Zakres tematów:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- pojęcie działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego

- kryteria działalności gospodarczej wynikające z definicji ustawowej

- wyłączenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej

- geneza i ewolucja pojęcia przedsiębiorca w prawie polskim

- definicje obowiązujące na gruncie różnych ustaw

- przedsiębiorca jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca z mocy odrębnych ustaw w zdolność prawną

- nabywanie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy

- klasyfikacje przedsiębiorców (w tym wg kryterium ekonomicznej wielkości przedsiębiorstwa)

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych

- Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców KRS i zasady rejestracji działalności gospodarczej

- Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

- podstawy prawne warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- regulowana działalność gospodarcza (aspekt materialny i proceduralny)

- koncesje i koncesjonowanie (aspekt materialny i proceduralny)

- zezwolenia, licencje, zgody itp. (aspekt materialny i proceduralny)

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez obywateli innych państw i osoby zagraniczne

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy: rola u.s.d.g. i zakres regulacji

- zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

- wyłączenia i ograniczenia stosowania zasad ogólnych kontroli

Metody dydaktyczne:

Wykład i konsultacje z przedmiotu, kurs blended e-learning oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 311
co druga sobota (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 311
Maciej Etel 62/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.