Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

2. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

3. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak,PWN, Warszawa 2013.

4. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, T.2, PWN, Warszawa 2012.

5. N. G.Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

6. P. Krugman, R.Wells, Macroeconomics, Worth Publ., New York 2013.

7. O. Blanchard, D.R. Johnson, Macroeconomics, Pearson Harlow 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Poprawnie posługuje się relacjami między agregatami makroekonomicznymi w objaśnianiu procesów gospodarczych; E1_W02, E1_W03

MKR2_W02 ma podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian; E1_W08

Metody i kryteria oceniania:

Formą sprawdzenia wiedzy będzie egzamin pisemny o pytaniach otwartych. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy uzyskają zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne i budżet państwa

2. Praca i rynek pracy

3. Rynek kapitałowy w strukturze rynków finansowych

4. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Cena kapitału

5. Mechanizm ekspansji gospodarczej. Modele wzrostu gospodarczego

6. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego

7. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego. Instytucje a sprawność gospodarki

8. Gospodarka otwarta. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki

Metody dydaktyczne:

wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 301
Magdalena Owczarczuk 72/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.