Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.4 0300-ES1-2GER2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

DaF im Unternehmen A1, Klett

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

Menschen A1.1, A1.2, Hueber

www.pons.de

www. wissen.de

Efekty uczenia się:

2Ger2_W01, E2_W01 Zna słownictwo ( kontekst zawodowy), zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1.

2Ger2_U02, E2_U10 Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji w firmie/zakładzie pracy.

2Ger2_K01, E2_K02 Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia (min 50% punktów)

Zakres tematów:

10. Wyposażenie biura, stanowiska pracy: meble, urządzenia, przybory.

11.Mail z prośbą o zlecenie/analiza budowy wypowiedzi typu mail. Napisać zlecenie przy pomocy gotowych zwrotów. Maile i SMSy prywatne.

12. Rozumieć i uzupełniać proste grafiki z danymi procentowymi, ilościowymi itp.

13. Rozumienie podstawowych informacji dotyczących firmy - strony internetowe, foldery, materiały reklamowe.

14. Terminy prywatne i zawodowe. Umawianie się na termin.

15. Wymiana informacji o targach, rozumienie ogłoszeń dotyczących targów.

16. Zwiedzanie zakładu pracy: mail o planowaniu zwiedzania, reguły, uzupełnianie schematu organizacyjnego, krótkie przedstawienie firmy, krótkie wywiady z pracownikami, raport mailowy po zwiedzaniu zakładu, ocena zakładu/reakcja na ocenę.

17. Spotkanie z partnerami w lokalu: zrozumieć/napisać mail, ustna i pisemna rezerwacja stolika, Small Talk, tematy tabu - normy kulturowe, rozumieć kartę dań, zamawianie potraw i napojów, płacenie rachunku.

18. Wyjazd do klienta i wizyta u przyjaciela: pisemny i ustny opis drogi, broszura firmy oferującej przeprowadzki, osiągnięcia firmy opisać w mailu, rozumieć rozkład jazdy, zrozumieć zaproszenie.

19.Świętowanie jubileuszu firmy: zaproszenie i odpowiedź potwierdzająca udział/odmowa , artykuł prasowy o jubileuszu, planowanie obchodów, zrozumieć początek przemowy jubileuszowej.

20. Stażysta w różnych działach firmy: rozumieć plan sytuacyjny, zadania pracowników w poszczególnych działach, zrozumieć protokół tygodniowy, formularz rozliczenia kosztów podróży, język komputerowy, rozmowa kwalifikacyjna.

21. Podróż służbowa: połączenia różnymi środkami lokomocji, mapa pogody, dresscode w biznesie i prywatnie, warianty śniadania w hotelu.

22. Wygłosić krótki wykład o rozwoju firmy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja modeli zdań i dialogów na CD, ćwiczenia automatyzujące, zadania do rozumienia tekstów słuchanych/pisanych na poziomie globalnym i selektywnym, streszczanie tekstów, gry i zabawy dydaktyczne, scenki sytuacyjne, metody aktywizujące, pisanie prostych tekstów np. mail, SMS, kartka z podróży, wpis na forum, chatt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 233
Elżbieta Krulak-Kempisty 27/25 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 301
Elżbieta Krulak-Kempisty, Barbara Poskrobko 26/25 szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 201
Dorota Żmudzka 29/25 szczegóły
4 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 318
Dorota Żmudzka 15/25 szczegóły
5 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 301
Dorota Żmudzka 16/25 szczegóły
6 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 318
Dorota Żmudzka 2/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.