Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-EN1-3XBAN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia i sposobu weryfikacji:

1BAN_W01 - Egzamin końcowy

1BAN_W02- Uczestnictwo w dyskusji na wykładach; Egzamin końcowy

1BAN_K01-Uczestnictwo w dyskusji na wykładach; Egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu z pytaniami zamkniętymi.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

1. Bank jako podmiot rynku finansowego

2. Ewolucja polskiego systemu bankowego

3. Narodowy Bank Polski jako bank centralny- polityka pieniężna i instrumenty oddziaływania na sektor bankowy

4. Operacje i usługi bankowe

5. Działalność kredytowa banku

6. Marketing bankowy

7. Aktywa i pasywa oraz kapitały banku

8. Ryzyko w działalności banku komercyjnego

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 316
Agnieszka Ertman 54/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.