Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Kozak S. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007: Difin.

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Malinowski A., Patologia z udziałem młodzieży – także akademickiej, Wychowanie na Co Dzień, 2005 nr 6.

•Malesa W. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7

• Charkowska K. (2012) Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet. Kraków: Impuls

• Gardian R. (2010) Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Impuls.

• Lasocik Z. (2013), Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Warszawa: UW.

• Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

• Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Kozak S. (2014) Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa: Difin.

• Zakrzewski S. (2012) Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

• Barczykowska A. (2011) Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"

• Dufour P. (1997), Historia prostytucji, Gdynia: Uraeus

• Jarosz, M. (2004), Samobójstwa. Ucieczka przegranych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

(K_W01) Zna ramy teoretyczne i terminologiczne patologii społecznej, jako dyscypliny naukowej tzn. charakteryzuje zjawiska patologii społecznej, które dotyczą: jednostek, grup społecznych, szerszych zbiorowości

(K_W09) Zna podstawowe teorie zachowań dewiacyjnych rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów tzn. ma wiedzę o symptomach, skali zjawisk i sposobach przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych

(K_U13) Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

(K_K08) Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie pisemne treści z wykładów - pytania opisowe (na koniec cyklu zajęć).

Ćwiczenia:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć,

• praca własna - efekt oceny pracy w zespole tematycznym opracowującym wybrane zagadnienie podczas zajęć i prezentując je przed grupą

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

Diagnoza symptomów i skali takich zjawisk patologii społecznej które dotyczą:

a) jednostek, b) grup społecznych, c) szerszych zbiorowości:

• Dewiacja samotnicza – samobójstwo,

• Handel ludźmi,

• Terroryzm,

• Uzaleznienia: alkoholizm i narkomania,

• Dewiacje życia seksualnego: prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo,

• Wykluczenie społeczne: mobbing, bullying, bezdomność, dzieci ulicy.

4. Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, burza mózgów, praca w zespołach problemowych, prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
9 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 18:00, sala A204
Iwona Klonowska 24/ szczegóły
10 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala C1.2
Krzysztof Sawicki 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.