Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

• Kozak S. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007: Difin.

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Malinowski A., Patologia z udziałem młodzieży – także akademickiej, Wychowanie na Co Dzień, 2005 nr 6.

• Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

• Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Malesa W. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7

• Charkowska K. (2012) Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet. Kraków: Impuls

• Gardian R. (2010) Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Impuls.

• Lasocik Z. (2013), Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Warszawa: UW.

• Anna Nowak, Ewa Wysocka (2001 )Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie :elementy patologii społecznej i kryminologii Katowice : Wyd. Śląsk

• Jarosz, M. (2004), Samobójstwa. Ucieczka przegranych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Sztompka P., (2002): Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, w: Socjologia, Znak,

• Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

• Hołyst, B. (2014). Zagrożenia ładu społecznego Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,

• Siegel L.J., Welsh B.C. (2011), Juvenile Delinquency. The Core. Wadsworth.

• Brown S.E., Esbensen F.A., Geis G., Criminology. Explaining Crime and Its Context. New Providence, NJ: Lexis Nexis

Efekty uczenia się:

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (K_W04)

ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę (K_W13)

Sposób weryfikacji stopnia realizacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach,

test wielokrotnego wyboru na koniec cyklu zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji:

test wielokrotnego wyboru (po zakończeniu cyklu wykładów)

obecność na zajęciach

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% pozytywnych odpowiedzi w teście

Dopuszczalna minimum 1 nieobecność na wykładach.

Zakres tematów:

1. Patologie społeczne - kwestie definicyjne.

2. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja – patologia – charakterystyka podstawowych pojęć.

3. Biopsychiczne uwarunkowania patologii społecznych.

4. Socjokulturowe uwarunkowania patologii społecznych.

5. Zintegrowane modele teoretyczne zjawisk dewiacyjnych

Metody dydaktyczne:

słowna, podająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
3 co drugi wtorek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.2
Krzysztof Sawicki 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.