Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody aktuarialne 0300-ES1-3BMEA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, 1986 (I wydanie), rozdz. 1-2, 11-13.

2. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of insurance, Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.

3. Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., Matematyka w ubezpieczeniach, Placet, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Goovaerts M.I., Kaas R., Van Heerwaarden A.E., Bauwelinckx T., Effective Actuarial Methods, North-Holland, Amsterdam 1990.

2. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I Teoria ryzyka, WNT,Warszawa 2008.

3. Wieteska S., Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej. Renty i ubezpieczenia życiowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji:

3BMEA_U01 - zaliczenie projektu, aktywność na zajęciach;

3BMEA_K01 - zaliczenie projektu, aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% łącznej liczby punktów.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia

przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

2. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do wyznaczania: wybranych parametrów w modelu ryzyka indywidualnego oraz kolektywnego.

3. Szacowanie prawdopodobieństwa ruiny.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 133
Elżbieta Misiewicz 18/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.