Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 0700-BN1-1AL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wiklin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2014

7. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

Zaliczenie pisemne : 1EKO_W01, 1EKO_W02, 1EKO_U01, 1EKO_U02

Uczestnictwo w dyskusji na wykładach: 1EKO_W01, 1EKO_W02, 1EKO_U01, 1EKO_U02, 1EKO_U03, 1EKO_K01, 1EKO_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test wielokrotnego wyboru - 15 pytań, za każdą odpowiedź maksymalnie 5 pkt.). Zaliczenie (uzyskanie oceny dostatecznej) wymaga uzyskania co najmniej 60% punktów.

Zakres tematów:

Wykład 1. Przedmiot ekonomii jak nauki

Podmioty działalności gospodarczej. Rzadkość zasobów i problem

wyboru. Rachunek ekonomiczny. Krzywa transformacji.

Wykład 2. Rynek oraz jego mechanizmy. Charakterystyka podmiotów występujących na rynku.

Pojęcie i funkcje rynku. Istota mechanizmu rynkowego i jego niedoskonałości. Istota ceny. Rodzaje i funkcje cen. Cena jako funkcja popytu/podaży. Mechanizm kształtowania cen.

Wykład 3. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych

Metodologiczne aspekty analizy ekonomicznej. Makroekonomia a mikroekonomia. Główne problemy makroekonomiczne. Agregaty w gospodarce: nakłady i efekty w gospodarce współczesnej. Popyt zagregowany i jego składniki. Struktura gospodarki. Systemy gospodarcze.

Wykład 4. Rola państwa w gospodarce

Funkcje państwa w gospodarce. Cele interwencji i rodzaje interwencjonizmu. Argumenty za i przeciw interwencjonizmowi. Polityka fiskalna i jej rodzaje. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Polityka pieniężna. Środki polityki monetarnej. Geneza pieniądza. Istota pieniądza. Funkcje i rodzaje pieniądza.

Siła nabywcza pieniądza i jej zmiany; inflacja. Banki i ich rola w gospodarce. Mechanizm kreacji pieniądza w gospodarce.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacja Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 2058
Dorota Roszkowska, Zofia Karczewska 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.