Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w środowisku zamieszkania 0800-SN1-2XAHW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1999.

2. P. Lukasek-Sompolska, Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda ograniczająca wykluczenie społeczne. Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej społeczności lokalnej, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, 2016, 30.

3. M. Łuszczyńska, A. Rybika, Praca Środowiskowa – Analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Rozwojowe Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

4. C. Miżewski, Uwarunkowania prawne środowiskowej pracy socjalnej w Polsce [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Rozwojowe Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

5. Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. – Katowice: Śląsk, 1998.

6. Opieka i kontrola: instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. – Katowice: Śląsk, 1999.

7. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej / Joyce Lishman; tłum. Krzysztof Czekaj.

8. Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami / Cristina Robertis, H. Pascal; tłum. Grażyna Korbowska. – Katowice: Śląsk.

Efekty uczenia się:

1. wiedza: - student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji podczas pracy w środowisku zamieszkania klientów pomocy społecznej (K_W07)

sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie, przeprowadzenie warsztatu przez studentów

2. umiejętności: - student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z udzielaniem pomocy w środowisku zamieszkania (K_U14)

sposób weryfikacji: przeprowadzenie warsztatu przez studentów, praca w grupie

3. kompetencje społeczne: - student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną, szczególnie w środowisku zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_K04)

sposób weryfikacji: praca w grupie; przeprowadzenie przez studenta warsztatu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę – na ocenę końcową składa się ogólna liczba punktów, którą student zdobył w czasie całego semestru, m.in. za obecność na zajęciach, aktywność, dyskusję i przeprowadzenie warsztatu - zalicza uzyskanie 51% punktów mozliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

1. Warsztat dla dzieci (szkoła podstawowa) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujących na wsi

2. Warsztat dla młodzieży gimnazjalnej (a dokładnie – dla eurosierot) zamieszkującej w mieście

3. Warsztat dla dziadków pełniących rolę rodziców zastępczych

4. Warsztat dla bezrobotnych kobiet w wieku 30-40 lat (albo 50+) zamieszkujących w mieście

5. Warsztat dla nieletnich matek zamieszkujących w mieście

6. Warsztat dla osób z niepełnosprawnością ruchową w przedziale wieku 20-30 lat, zamieszkujących w mieście

7. Warsztat dla osób opuszczających zakład karny (albo przebywających w więzieniu) – mogą być to mężczyźni albo kobiety w przedziale wieku 30-40 lat

8. Warsztat dla seniorów zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• praca w grupach,

• prowadzący ćwiczenia kieruje dyskusją poruszającą kwestie omówione w zadanej wcześniej literaturze,

• przygotowywanie przez studentów warsztatu na zadany wcześniej temat

• ocena koleżeńska – grupa ocenia osoby przygotowujące dyskusję prowadzoną w czasie zajęć

• prowadzenie konsultacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 12:45, sala A207
Emilia Kramkowska 22/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.