Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawniczy język francuski 0400-HF1-3PRFs
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Michel Soignet. Le français juridique: Droit, Administration, Affaires.Paris: Hachette FLE, 2003.

Jean-Luc Penfornis. Le français du droit: Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, contrats.Paris: CLE International, 1998.

Elianne Damette, Françoise Dargirolle. Méthode de français juridique.Paris: Dalloz, 2015.

Claude Bassi, Anne-Marie Sainlos. Administration.com. Paris: CLE International, 2005.

Jean Michel Gallern, Francais langue juridique niveau avance (+ CD audio), Nowela, Paris, 2015.

Marta T. Bem, Małgorzata Gebler, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski, Beck, Warszawa, 2011

Betańska Ewa, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski, Beck, Warszawa, 2018.

Bolesław Cieślik, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty - j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański, Beck, Warszawa, 2014.

Magdalena Zinserling, Kodeks pracy. Code du Travail, Beck, Warszawa, 2012.

c Ustawa o podatku od towarów i usług. Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, Beck, Warszawa, 2011.

Wanda Śniegucka, Wzory umów i pism z CD Modèles de contrats et de documents. Wydanie polsko-francuskie. Tom 13, Beck, Warszawa, 2011.

Alexandre rychel, Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales, Beck, Warszawa, 2010.

Biernacka, Agnieszka,“Tłumacz w rozprawie sądowej”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, 2014.

Bissardon S. (2013) Guide du langage juridique. Paris: LexisNexis.

Caron M. (red.) (2014) 100 fiches pour comprendre le droit. Paris: Bréal.

Cornu G. (2005) Vocabulaire juridique. Paris: Quadrige/PUF.

Douchy-Oudot M. (2005) Procédure civile. L’action en justice, le procès, les voies de recours. Paris: Gualino éditeur.

Gile D. (2005) La traduction. La comprendre, l’apprendre. Paris: Presses Universitaires de France.

Guillien R., Vincent J. (2003) Lexique des termes juridiques. Paris: Dalloz.

Kierzkowska D. (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011.

Pieńkos J. (1995) Francusko-polski leksykon prawo-ekonomia-handel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozróżnia konteksty użycia określonych struktur leksykalnych, gramatycznych K- W04

2. Student potrafi zastosować w mowie i piśmie niezbędne struktury składniowe i podstawową terminologię typową dla tekstów prawniczych K_U08, K_U14

3. Student ćwiczy prowadzenie rozmów na tematy profesjonalne.K_U09, K_U13, K_U14

4. Student świadomie kształtuje własne kompetencje językowe K-K06

Sposoby weryfikacji: aktywność w trakcie zajęć, testy pisemne, zaliczenie na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i trzech tłumaczeniach testów.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Zakres tematów:

Zajęcia mają charakter praktyczny (z naciskiem na ich charakter translatologiczny) i skierowane są do wszystkich studentów chcących mieć do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka /prawnego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Studenci pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności, poznając przy tym i opracowując glosariusze terminologiczne oraz dokonując tłumaczeń:

- aktów prawnych i rozporządzeń w jęz. polskim i francuskim ,

- orzeczeń sądowych w jęz. polskim i francuskim

- umów i dokumentacji,

- formularzy w obrębie prawa rodzinnego i cywilnego dla polskiego i francuskiego systemu prawnego.

Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim.

Zakres tematyczny kursu:

a) rozszerzenie kompetencji w pracy z klientem poprzez doskonalenie tłumaczeń dla języka pisanego i mówionego,

b) właściwy dobór terminologii oraz zachowacie odpowiedniego rejestru języka

c) ćwiczenia leksykalne, elementy gramatyki języka prawniczego

d) poszerzenie wiedzy w zakresie prawa francuskiego, z uwzględnieniem ewentualnych pytań i propozycji uczestników kursu ważnych z punktu widzenia ich codziennej praktyki

e) omówienie różnych etapów postępowania cywilnego i karnego w celu umożliwienia uczestnikom lepszej orientacji w przebiegu tych procedur oraz znalezienia właściwych odniesień dla systemu polskiego

W programie zajęć uwzględnione - w zależności od potrzeb członków grupy, m.in. :

- praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego

- poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna

- analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe

- prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta

- prawo pracy: relacje indywidualne (umowy o pracę, powstanie, egzekwowanie i rozwiązanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

- prawo bankowe i ubezpieczeniowe,

- prawo własności intelektualnej

- prawo rodzinne

- umowy, zobowiązania umowne i inne.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, elementy dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje, prace pisemne, glosariusze

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 7
Sebastian Orłowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.