Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w badaniach marketingowych 0400-KS1-2PBM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Doliński, D. (2007). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. (2003). Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. , Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP

Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Maison, D., Noga – Bogomilski, A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badan marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wierzchoń, M., Orzechowski, J. (2010). Nowe Trendy w Reklamie. Warszawa: Academica

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kształtowaniu kultury w reklamie i marketingu ( K_W02)

2. Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z naukami społecznymi (K_W03)

3. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do psychologicznych podstaw reklamy i marketingu, o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tego podejścia (K_W04)

3. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury funkcjonujących w sferze ekonomicznej (K_W015)

4. Student potrafi zidentyfikować etapy konieczne do przeprowadzenia badania marketingowego. Posiada teoretyczne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie badań marketingowych. (K_U04)

5. Student samodzielnie formułuje propozycje rozwiązania problemów marketingowych na podstawie ich twórczej analizy (K_K02)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: odpowiedź ustana

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Zakres tematów:

Pojęcie marketingu jako kontekstu zachowań konsumenta.

Percepcja bodźców marketingowych. Procesy uczenia się i pamięci w strategiach marketingowych.

Postawy i decyzje konsumenckie. Dualizm poznania a procesy decyzyjne. Postawy utajone. Irracjonalność decyzji konsumenckich.

Segmentacja i umiejscowienie produktu. Narzędzia marketingu mix.

Ilościowe badania marketingowe. Rodzaje ilościowych badań marketingowych. Metody marketingowych badań ilościowych. Typowe błędy ilościowych badań marketingowych.

Jakościowe badania marketingowe. Istota jakościowych badań marketingowych. Techniki marketingowych badań jakościowych. Przykłady jakościowych badań marketingowych.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C1.6
Małgorzata Niesiobędzka 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.