Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 0800-N2-2YNTD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc, Toruń 2016.

2. W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk, Toruń 2016.

3. Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, red. A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża, Toruń 2016.

4. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno – praktycznym, red. Karpińska A. Szwarc A., Warszawa 2014.

5. Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze, red. Karpińska A., Wróblewska W., Warszawa 2014.

6. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, red. Karpińska A., Zińczuk M., Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych (weryfikacja efektu: zaliczenie ustne, przygotowanie konspektu zajęć).

2. Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (weryfikacja efektu: prezentacja projektu dydaktycznego, ocena aktywności w trakcie zajęć).

3. Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (weryfikacja efektu: prezentacja projektu dydaktycznego). Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (weryfikacja efektu: prezentacja projektu dydaktycznego).

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ustne.

2. Ocena z przygotowanego projektu dydaktycznego oraz konspektu zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Idea projektów dydaktycznych w edukacji.

3. Instrumentarium pracy pedagoga w aspekcie nowoczesnych kierunków oraz zmian programowych.

4. Tematyka projektów (do wyboru):

• Edukacyjne przestrzenie zmian współczesnego świata

• Edukacyjne problemy w dydaktycznych kontekstach

• Działania dydaktyczne zorientowane na studenta

• Student w centrum edukacji akademickiej

• Niepowodzenia edukacyjne i możliwości ich minimalizacji

• W trosce o efektywność działań edukacyjnych

• Dydaktyka – między tradycją a współczesnością.

• Dydaktyczna praktyka w dialogu i perspektywie

• W trosce o wyższą jakość kształcenia akademickiego

• Specjalistyczne kształcenie w szkole wyższej.

• Minimalizacja niepowodzeń edukacyjnych jako priorytet w poszukiwaniu optymalizacji kształcenia.

• Namysł nad aktualnym wymiarem edukacji.

5. Zaliczenie przedmiotu – ewaluacja wyników kształcenia.

Metody dydaktyczne:

Metoda projektu, dyskusja, gry dydaktyczne, pokaz, praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 11:00 - 12:45, sala B223
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 23/ szczegóły
2 każda sobota, 14:30 - 16:15, sala B224
Alina Szwarc 21/ szczegóły
3 każda sobota, 16:15 - 17:55, sala A209
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 29/ szczegóły
4 każda sobota, 16:15 - 17:55, sala B225
Alina Szwarc 28/ szczegóły
5 każda sobota, 12:45 - 14:30, sala B223
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 19/ szczegóły
6 każda sobota, 14:30 - 16:15, sala B223
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.