Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWN1-2PWC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1997.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych: między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2009.

Adamek I., Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Klus- Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Klus – Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.(red.). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych. Kraków 2003.

Skrzetuska E. (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja- uzdolnienia- refleksja nauczyciela, Wyd UMCS, Lublin 2011.

Sowińska H., Michalak R., Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M. (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Impuls, Kraków 2013.

Uszyńska - Jarmoc J., Cichocki A., Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Trans Humana, Białystok 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z przedmiotu: część testowa i część z pytaniami otwartymi. Pozytywna ocena z egzaminu po uzyskaniu 51% ogólnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako dyscyplina naukowa, jej miejsce wśród dyscyplin pedagogicznych.

2. Przedmiot i zakres badań, cele, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej.

3. Koncepcje teoretyczne leżące u podstaw pedagogiki wczesnoszkolnej.

4. Specyfika funkcjonowania ucznia klas 1-3 w szkole. Specyfika i uwarunkowania procesu uczenia się ucznia w młodszym wieku szkolnym. Stymulowanie rozwoju dziecka na I etapie edukacyjnym.

5. Koncepcja programowa edukacji wczesnoszkolnej; kryteria oceny programu zintegrowanego.

6. Kontrola i ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia klas 1-3; ocenianie opisowe.

7. Współpraca szkoły i nauczyciela- wychowawcy z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 13:45 - 17:00, sala A6
Zofia Redlarska 77/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.