Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań społecznych 0800-SN1-2GPG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

- Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

- Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia, Białystok 2001.

- Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2012.

- Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001,

- Sztumski J., Wstęp do metodologii badań społecznych, Katowice 2010.

- Zimny Z. M., Metodologia badań społecznych, Częstochowa 2000.

Efekty uczenia się:

1- ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi

dyscyplinami naukowymi; K_W02.

2 - wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów metodologicznych w naukach społecznych (sposób weryfikacji: egzamin pisemny);

K_W01.

3 - Wymienia i charakteryzuje elementy projektu badawczego w badaniach ilościowych (sposób weryfikacji: egzamin pisemny); K_U08.

4 – Wymienia i opisuje podstawowe cechy badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych (sposób weryfikacji: egzamin

pisemny); K_U08.

5 – ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z

zasadami etyki badacza (sposób weryfikacji: egzamin pisemny); K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne - pytania problemowe i otwarte. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest 100% frekwencja. Progiem zaliczenia jest uzyskanie 50% ogółu wszystkich punktów testu.

Zakres tematów:

1. Etapy postępowania w badaniach naukowych. Pojęcie, rodzaje i właściwości problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników. Formułowanie przykładów. Uszczegółowianie zmiennych i wskaźników. Warsztat naukowy badacza – ćwiczenie z budowy przypisu bibliograficznego.

2. Analiza struktury pracy dyplomowej. Sposoby opracowania materiału badawczego – ćwiczenia praktyczne (graficzna prezentacja danych), analiza i interpretacja przykładowych wyników badań.

3. Charakterystyka wybranych metod, technik i narzędzi badawczych. Konstruowanie wybranych narzędzi badawczych.

4. Ewaluacja treści przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Metody słowne (pogadanka, dyskusja, praca z tekstem); metody praktyczne (metoda ćwiczebna); metody oglądowe (pokaz, obserwacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala A113
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.