Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy socjalnej 0800-SN1-2GPL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cudowska A.: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.

Kantowicz E. Olubiński A., (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI w. Toruń 2003.

Kromolicka B., Pedagogiczne aspekty pracy socjalnej. W: A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania, i profile. Toruń – Bydgoszcz 2013.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Katowice 1999.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo–wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących zmiany struktur społecznych (pisemne kolokwium)

- ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (pisemne kolokwium)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest osiągnięcie minimum 51% punktów.

Do zaliczenia może przystąpić student, który był obecny na minimum 51% wykładów.

Zakres tematów:

Praca socjalna jako działanie wychowawcze, jej związki z pedagogiką społeczną, psychologią, socjologią. Znaczenie pracy socjalnej w aspekcie wychowawczym wobec współczesnego kontekstu społecznego. Założenia psychologicznych koncepcji człowieka i ich związek z działaniami pracownika socjalnego. Poradnictwo wychowawcze w pracy socjalnej. Budowanie rozwojowych relacji z podopiecznym jako wychowawcze zadanie pracownika socjalnego [charakterystyka relacji rozwojowej, istota zmiany w pracy socjalnej z podopiecznym, kształtowanie proaktywnej postawy].

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 15:15, sala B224
Bożena Tołwińska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.