Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mediacji w pracy socjalnej 0800-SN1-2GUK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków 2004.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Warszawa 2004.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna, Warszawa 2015.

Lewicki R., Hiam A., Olender K., Pomyśl zanim powiesz. Wszystko o strategiach negocjacji, Warszawa 1997.

Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2012

Morek R., Mediacja i arbitraż, Warszawa 2006.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.

Olszewska A., Tomczyk E., Poradnik mediatora. Mediacje w sprawach cywilnych, Elbląg 2007.

Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

Walters S.B., Kłamstwo, cała prawda o... Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Warszawa 2004.

Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2013.

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

K_W09: Zna definicję podstawowych problemów społecznych. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania - udział w dyskusji.

K_U12: Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów - udział w dyskusji, przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

K_U14: Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych -przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

K_U16: Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań - udział w dyskusji, przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

K_K06: Potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów - przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z zaliczenia (w formie filmu z nagraną mediacją) oraz aktywność na ćwiczeniach.

W trakcie semestru student może być nieobecny 1 raz. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- aktywny udział na zajęciach: 30 punktów,

- zaliczenie: 70 punktów.

Skala ocen: 3.0 dostateczny (51-60 punktów), 3.5 dostateczny plus (61-70 punktów), 4.0 dobry (71-80 punktów), 4.5 dobry plus (81-90 punktów), 5.0 bardzo dobry (91-100 punktów).

Zakres tematów:

1. Diagnoza konfliktu – koło konfliktu, eskalacja, rodzaje, typy.

2. Zasady i standardy mediacji.

3. Warsztat mediatora – techniki i umiejętności w praktyce.

4. Mediacje – sztuka zadawania pytań.

5. Techniki interwencyjne w mediacji.

6. Sytuacje trudne w prowadzeniu mediacji.

Metody dydaktyczne:

konsultacje, projekty, praca w grupach, gry symulacyjne, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 9:15 - 12:45, sala A113
Joanna Borowik 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.