Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia 0800-SN1-2SOD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Sawicka K. (red.), (1998) : Socjoterapia. CMPPP MEN. Warszawa

Sobolewska Z.(1993) : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. OPTA. Warszawa.

Jakubowska B.(1997) : Świetlica socjoterapeutyczna , prezentacje MOP. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa.

Deptula M. (2005): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz

Geldard K., Geldard D. (2005) Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk, Gdyńskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sikorski W. (2002) Psychoterapia różnych pokoleń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Wopel K.( 2004): Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność Kielce,

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie procesy zachodzące w małych grupach społecznych, ich dynamikę i strukturę,

- ma wiedzę o mechanizmach rządzących w grupie w celu poznawania uczestników zajęć i projektowania pracy z nimi.

- ma wiedzę w zakresie stosowania strategii, technik i procedur pracy socjoterapeutycznej wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

- zna narzędzia socjoterapeutyczne pomocne w zmianie postaw i zachowań, odreagowania emocjonalnego i umiejętności motywacyjnych,

- zna mechanizmy , strategie i fazy rozwoju grupy socjoterapeutycznej,

–zna zasady prowadzenia zajęć, nastawionych na realizację określonych celów,

- potrafi dokonać diagnozy w procesie socjoterapeutycznym,

-zna cechy prowadzącego zwiększające i blokujące proces socjoterapeutyczny,

- zna zasady budowy i projektowania programów socjoterapeutycznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny / pisemny, sprawdzający poziom opanowania przez studenta zakładanych efektów kształcenia. Forma pytań otwarta. 51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu i ćwiczeń jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu .

Zakres tematów:

1.Budowa umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.Ocena doboru treści w zadaniach socjoterapeutycznych.

Prezentacja wybranych metod oddziaływania. Programy socjoterapeutyczne wokół określonego problemu. Wskazówki metodyczne.

2. Odbiorca socjoterapii (konkretne zmienne i ich wpływ na projektowanie procesu socjoterapeutycznego)

3.Funkcjonowanie małych grup społecznych. Dynamika rozwoju grupy socjoterapeutycznej i procesów w niej zachodzących.

4. Analiza trudnych sytuacji w oparciu o typowe błędy w procesie socjoterapeutycznym.

5. Cechy socjoterapeuty (katalog cech etycznych, cechy osobowościowe, predyspozycje do pracy z grupą, preferowany styl pracy, analiza mocnych i słabych stron)

Metody dydaktyczne:

Forma wykładu-informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, metody aktywizujące w tym debaty oksfordzkie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 15:15, sala A113
Anna Chańko-Kraszewska, Piotr Chlebowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.