Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna 0800-S2-1YTIN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3.Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

4.Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów., Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

4. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-23.

6. Józef Bednarek, Ewa Lubina, Kształcenie na odległość Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

7. William H. Rice IV, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion 2010

8.Gocłowska B.; Z. Łojewski (2008). Platformy edukacyjne: administrowanie i zarządzanie. Lublin: Wydaw. UMCS

9. Hyla M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

10. Juszczyk S. (2002), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek

11. Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009.

12.Gajda J., Media w Edukacji, Kraków 2003.

13.Gajda W., GIMP – praktyczne projekty, Gliwice 2006.

14.Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Kraków 2007.

15.Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik szkolnej dydaktyki, Warszawa 2007.

16.Perzycka E., Stachura A., Pedagogika Informacyjna. Media

w kształceniu ustawicznym, Szczecin 2007.

17.Rudny T., Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Gliwice 2010.

18.Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne: podstawy kształcenia multimedialnego, Warszawa 1984.

19.Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Warszawa 1997.

20.Wieczorkowska A., Multimedia podstawy teoretyczne

i zastosowania praktyczne, Warszawa 2008.

Strony Internetowe:

http://www.come.uw.edu.pl (w dziale E-nauczanie) prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska, prof. dr hab. Jan Madey Dekalog edukacji internetowej

http://www.come.uw.edu.pl (w dziale E-nauczanie) prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska, Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Brown, John Seely i Paul Duguid. The Social Life of Information. Harvard Business Press. Boston 2000. (książka dostępna na Google Books)

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych oraz potrafi zastosować technologię informacyjną zgodnie z zasadami efektywnej i bezpiecznej pracy dydaktycznej.

Umiejętności

• Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacji tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne (ćwiczenia praktyczne)

•Student korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskując i przetwarzając informacje, w języku rodzimym i obcym (ćwiczenia praktyczne)

Kompetencje społeczne

• Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z uczniami oraz ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju w zakresie technologii informacyjnych.

• Stosuje zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów multimedialnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 90% obecności na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Na zajęciach realizowany jest system projektowy zaliczenia poprzez ćwiczenia praktyczne. Zaliczenie następuje przy opracowaniu projektu w.

00,00% - 50,99% niedostateczny

51,00% - 65,99% dostateczny

66,00% - 74,99% dostateczny plus

75,00% - 81,99% dobry

82,00% - 89,99% dobry plus

90,00% - 100,0% bardzo dobry

Zakres tematów:

Założenia koncepcji kształcenia multimedialnego jako podstawa do planowania dydaktycznego i tworzenia materiałów dydaktycznych (1h):

• wyszukiwanie, wersyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i upowszechnianie treści cyfrowych,

• wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie pedagogicznym,

Zagadnienia prawne technologii informacyjnych i ochrona danych (1h):

• zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych,

• prawa autorskie,

• typy licencji oprogramowani.

• piractwo komputerowe a własność intelektualnych,

• modele dystrybucji i ochrony treści w nowych mediach,

Tworzenie i obróbka obiektów multimedialnych na potrzeby cyfrowego przekazu dydaktycznego (2h):

• przetwarzanie grafiki rastrowej,

• przetwarzanie grafiki wektorowej,

Tworzenie materiałów internetowych w technologii HTML (2h):

• zapoznanie z budową strony internetowej,

• wprowadzenie do języka HTML,

• tworzenie materiałów dydaktycznych opartych na technologii HTML,

Prezentacje edukacyjne w technologii Flash (2h):

• zapoznanie z technologią Flash,

• zastosowanie technologii Flash do opracowania i prezentacji materiałów dydaktycznych,

Projektowanie i realizacja multimedialnych programów edukacyjnych oraz jednostek dydaktycznych wzbogaconych o nowoczesne formy upoglądowiania (2h):

• SmartTech – Tablica interaktywna,

• programowanie w Scratchu

• programowanie code.org

Metody dydaktyczne:

Metody: pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala A216
Karol Kowalczuk 13/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala A216
Karol Kowalczuk 13/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala A216
Karol Kowalczuk 14/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala A216
Karol Kowalczuk 13/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 17:10 - 18:40, sala A216
Karol Kowalczuk 17/12 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A111
Piotr Remża 13/12 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A111
Piotr Remża 10/12 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala A111
Piotr Remża 10/12 szczegóły
9 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala A111
Piotr Remża 11/12 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala A111
Piotr Remża 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.