Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 0800-S2-2YNTD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011.

2. Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

3. Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka –wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014.

4. Karpińska A., Zińczuk M., (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014.

5. Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014.

6. Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

7. Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Toruń 2016.

8. Karpińska A., Zińczuk M., P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

9. Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

U02. Potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki dydaktyczne, formy organizacji

pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - (przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego) (K_U09)

K01. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania działań dydaktycznych - (samoocena studentów, konwersacja)

K02. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych – (obserwacja, konwersacja) (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne – forma i sposób prezentacji oraz umiejętność inspirowania członków grupy do aktywności), obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zakres tematów:

1. Problematyka zajęć, metody i formy organizacji zajęć oraz warunki zaliczenia przedmiotu, literatura przedmiotu

2. Idea projektów dydaktycznych w edukacji

3. Instrumentarium pracy pedagoga w aspekcie nowoczesnych kierunków oraz zmian programowych

4. Proponowane tematy projektów:

- Nowe pola badawcze w zakresie problematyki niepowodzeń szkolnych

- Neurodydaktyka – perspektywą na sukces w uczeniu się

- Niepowodzenia edukacyjne i możliwość ich minimalizacji

- Edukacyjne przestrzenie zmian współczesnego świata

- Edukacyjne problemy w dydaktycznych kontekstach – wątki ontodydaktyczne, teleologiczne i aksjologiczne

- Namysł nad aktualnym wymiarem edukacji

- Dydaktyczna praktyka w dialogu i perspektywie

- W trosce o efektywność działań edukacyjnych – rekomendacje teoretyczne i praktyczne

- Perspektywy rozwoju dydaktyki szkoły wyższej

- Student w centrum edukacji akademickiej

- Działania dydaktyczne zorientowane na studenta

- Stwarzanie warunków do autoedukacji w uniwersytecie

5. Ewaluacja wyników kształcenia

Metody dydaktyczne:

metoda projektu

konwersacja

dyskusja

gry dydaktyczne

mapa myśli

metoda zadań praktycznych

praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala B223
Walentyna Wróblewska 26/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala B223
Walentyna Wróblewska 15/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala B225
Walentyna Wróblewska 20/ szczegóły
4 co druga środa (parzyste), 15:30 - 17:00, sala B125
Alina Szwarc 19/ szczegóły
5 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala B224
Alina Szwarc 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.