Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego 0800-PPAS2-2HAH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Komorowska, H. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna.

2. Dakowska, M. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. PWN.

3. Pinter, A. Teaching Young Language Learners (Oxford Handbooks for Language Teachers Series). Oxford.

4. Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners (Cambridge Language Teaching Library). Cambridge.

5. Bland, J. (red.) Teaching English to Young Learners: Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds. Bloomsbury.

6. www.busyteacher.org

7. www.onestopenglish.com

8. http://www.eslbase.com/teaching/young-learners/

9. https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B369-Young-Learners-Activity-Book_v10.pdf

Efekty uczenia się:

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych .

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena pracy własnej studenta oraz pracy w grupie, ocena przygotowanych przez studenta materiałów i prezentacji; testy kontrolne pisemne; ocena przygotowania do zajęć, ocena aktywności na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

- zaliczenie na ocenę po III semestrze,

- egzamin po III semestrze

Warunki zaliczenia:

- przygotowanie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

- terminowe zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac projektowych

- obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecności w semestrze bez konieczności jej odpracowania),

Zakres tematów:

Lista zagadnień:

- charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym

- cele kursu językowego

- planowanie zajęć dobór i materiałów

- nauczanie bez materiałów

- organizacja pracy z dziećmi

- różnice indywidualne uczniów

- wiedza i kompetencje nauczyciela

- elementy oceniania, przekazywania informacji o postępach

- współpraca z rodzicami

- elementy autonomii

Metody dydaktyczne:

zajęcia w grupie, prace projektowe, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala A209
Małgorzata Penza-Szachowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.