Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualizacja pracy z dzieckiem 0800-PPAS2-2HAK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, uzdolnienia, refleksja nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2011.

2. Brown A. L., FerraraR. A. (1994) Poznawanie stref najbliższego rozwoju. W: A. Brzezińska i G. Lutomski (red.) Dziecko w swiecie ludzi i przedmiotów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

3. Karwowska-Struczyk M. (2012) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa, Wyd. UW

4. Kienig A. (2012) O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji. W: B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie. Białystok: Libra, s. 14-29

5. Suświło M. (2004)Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu: Olsztyn:

6. Zińczuk M. (2012) Diagnoza pedagogiczna w pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W: B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie. Białystok: Libra, s. 14-29

7. MEN, Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnik, Warszawa 2010.

8. Z. Janiszewska – Nieścioruk (red.), Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

Efekty uczenia się:

1.Student ma pogłębioną wiedzę na temat indywidualizacji pracy z małym dzieckiem w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych – K_W06

Weryfikacja: aktywność na ćwiczeniach, ocena z egzaminu

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – K_U11

Weryfikacja: opracowanie projektu pracy indywidualnej z dzieckiem

3. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci przedszkolnych. K_K04

Weryfikacja: ocena z egzaminu, obserwacja pracy na zajęciach,

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Zasada indywidualizacji w pracy z dzieckiem.

2. Istota, sposoby indywidualizacji i poziomy nauczania zindywidualizowanego.

3. Zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych.

4. Teoria L.S. Wygotskiego – poziom aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka

Metody dydaktyczne:

Egzamin pisemny

Zaliczeniem nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co drugi wtorek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala B125
Małgorzata Bilewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.