Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 2 0300-MS1-1EKO2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

2. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2012.

6. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Efekty uczenia się:

1EKO2_W01, 1EKO2_W02, 1EKO2_W03, 1EKO2_U01- egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania otwarte

Zakres tematów:

1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych

2. Produkt i dochód narodowy. Pomiar aktywności gospodarczej

3. Wzrost a rozwój gospodarczy

4. Rola państwa w gospodarce. Polityka fiskalna

5. Rynek pieniężny i polityka monetarna.

6. Problem bezrobocia

7. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej

8. Ustroje gospodarcze

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów do dyskusji i zadawania pytań w trakcie jego trwania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 303
Ewa Gruszewska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.